MUDr. Jana Halámková, Ph.D.

odborná asistentka – Klinika komplexní onkologické péče


korespondenční adresa:
Žlutý kopec 534/7, 656 53 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Jana Halámková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 11. 8. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Personalizovaná onkologická preventivní péče na modelu kolorektálního karcinomu - vybrané léčebně-preventivní strategie
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Excluded pages, full text reprints of following papers: Pages 65-67, and full text reprints of listed papers were excluded from the published habilitation thesis due to publishers' copyrights.
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. (Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň)
prof. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D. (Onkologická klinika LF UPOL a FN Olomouc)
prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. (II. onkologická klinika LF UK a NOÚ Bratislava)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 5. 2024 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové Prof. Jean Klastersky (Institut Jules Bordet and Universite Libre de Bruxelles)
prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. (Ústav radiační onkologie 1. LF UK a FN Bulovka)
doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. (Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové)
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (Lékařská fakulta MU)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info