prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

přednosta kliniky – Chirurgická klinika
proděkan pro kvalifikační rozvoj a akademické záležitosti Lékařské fakulty


telefon: 532 23 3105
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Lékařská fakulta
Pracovní zařazení Proděkan pro kvalifikační rozvoj a akademické záležitosti
Fakulta / Pracoviště MU Chirurgická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Přednosta kliniky

Členství v akademických orgánech

Kolegium děkana Lékařská fakulta
Komise pro technický rozvoj Lékařská fakulta
Oborová komise Solidní nádory, Solid Tumors
Oborová rada Chirurgie a reprodukční medicína, Surgery and Reproductive Medicine
Porada vedení Lékařská fakulta
Vědecká rada Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Chirurgická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesor
telefon 532 23 3105
e-mail
Fakulta / Pracoviště MU Výzkumná skupina Ondřeje SlabéhoStředoevropský technologický institut
Pracovní zařazení Profesor
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 1862
Interní informace Portál MU IS MU