prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

děkan Lékařské fakulty


kancelář: bud. A17/333
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1301
e‑mail:
Školitel

Obor: Kinantropologie

Konzultant doktorských studentů
Adam Hromčík téma: Senzomotorické mechanismy odhadu času v sub-sekundových intervalech u specifických skupin populace

Obor: Neurologie

školitel doktorských studentů
Ivica Čechová absolvent 2013, téma: Úloha subkortikálních struktur v průběhu motorického časování u pacientů s Parkinsonovou nemocí v časném stadiu: Studie funkčního zobrazování a efektivní konektivity
Pavel Filip absolvent 2016, téma: Time Estimation and Other Non-Motor Functions of Cerebellum and Subcortical Circuits
Tomáš Gescheidt absolvent 2013, téma: Studium procesu rozhodování u pacientů s Parkinsonovou nemocí za použití IOWA GAMBLING TASK (analýza strategie a funkčně anatomické koreláty)
Eduard Minks absolvent 2014, téma: Parkinsonova nemoc: Ovlivnění motoriky nízkofrekvenční repetitivní transkraniální magnetickou stimulací (rTMS) cerebella a zpracování nevědomé senzorické informace při intracerebrálním snímání mismatch negativity (MMN). Neurofyziologická studie

Obor: Neurovědy

školitel doktorských studentů
Pavlína Hlavatá téma: Studium sociální kognice, emoční regulace, impulzivity a jejich neuronálních substrátů ADHD, poruch autistického spektra a neurodegenerativních poruch
Klára Holíková téma: Feasibility and reproducibility of new imaging techniques of white matter in health and disorder
Petr Sojka téma: The embodied mind: dynamics of motor control and neuropsychology of motor coordination in neurodegenerative diseases
Rastislav Šumec téma: Kognitivní a psychologické aspekty mentálních a fyzických aktivit u neurologických onemocnění
Petra Zemánková absolvent 2018, téma: Studium behaviorálních aspektů a neuronálních substrátů s důrazem na sociální kognici u neuropsychiatrických onemocnění

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info