prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

Děkan Lékařské fakulty


Kancelář: bud. A17/333
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 1301
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení I.neurologická klinika LF MU Brno
Obor habilitace Neurologie
Habilitační práce (veřejná část) Kontrola pohybu a zpracování kognitivní informace v bazálních gangliích a talamokortikálních okruzích
Datum zahájení 21. 10. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Otakar Keller, CSc. (Fakultní Thomayerova nemocnice Praha)
doc. MUDr. Martin Bojar, CSc. (UK - 2. Lékařská fakulta Praha)
prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc. (UP-Lékařská fakulta Olomouc)
Oponenti doc. MUDr. Jan Roth, CSc. (1.LF UK Praha)
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. (Nemocnice Pardubice)
doc. MUDr. Ján Benetin, CSc. (UK -LF Bratislava)
Přednáška pro odbornou veřejnost
Datum zasedání VR fakulty 17. 2. 2005
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 4. 2005
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor jmenování Neurologie
Datum zahájení 20. 11. 2008
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr. Evžen Růžička, DrSc. (1.LF UK Praha)
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. (LF UP Olomouc)
prof. MUDr. Peter Turčáni, Ph.D. (LF UK Bratislava)
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 3. 2009
Datum zasedání VR fakulty 26. 3. 2009
Datum zasedání VR MU 26. 5. 2009
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 18. 9. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info