prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.

Přednosta kliniky – Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie


Telefon: 532 23 4410, 4365
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta MU, Brno
Obor habilitace Chirurgie
Habilitační práce (veřejná část) Epifyzární poranění dolní končetiny u dětí - klinická a experimentální studie
Datum zahájení 9. 2. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. (LF MU, FN U Sv.Anny Brno)
prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc. (UK - 2.Lékařská fakulta Praha,)
prof. MUDr. Richard Škába, CSc. (2. LF UK Praha)
prof. MUDr. Milan Dragula, Ph.D. (JLF UK Martin, Slovensko)
Přednáška pro odbornou veřejnost
Datum zasedání VR fakulty 18. 6. 2009
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 9. 2009
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor jmenování Chirurgie
Datum zahájení 6. 12. 2011
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. (LF MU, FN U Sv.Anny Brno)
prof. MUDr. Richard Škába, CSc. (2. LF UK Praha)
prof. MUDr. Milan Dragula, Ph.D. (JLF UK Martin, Slovensko)
prof. MUDr. Miroslav Kitka, Ph.D. (LF UPJŠ Košice)
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 1. 2012
Datum zasedání VR fakulty 19. 1. 2012
Datum zasedání VR MU 20. 3. 2012
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 20. 6. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info