prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.


telefon: 543 185 622
e‑mail: