doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D.

docent – Katedra počítačových systémů a komunikací
docent – Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací v informačních a komunikačních technologiích


kancelář: S206
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

e‑mail:
www: https://cybersec.fi.muni.cz
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Pavel Čeleda, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ústav výpočetní techniky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 23. 10. 2013
Datum ukončení řízení 1. 7. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Network Traffic Analysis for Cyber Security
Oponenti habilitační práce Prof. Virgil Gligor, Ph.D. (Carnegie-Mellon University, USA)
Prof. Joachim Posegga, Dr. rer. nat. (University of Passau, Germany)
Dr. Theo Tryfonas (University Walk, Bristol, UK)
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 5. 2014
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D. (FI MU)
Členové doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (FIT VUT v Brně)
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc. (FI MU)
prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D. (FEL ČVUT v Praze)
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. (FIT ČVUT v Praze)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 5. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info