Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Pavel Čeleda
Pracoviště
 • Fakulta informatiky
  Masarykova univerzita
  Botanická 554/68a
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014: Docent pro obor Informatika, Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, Brno, Česká republika. Habilitační práce: „Network Traffic Analysis for Cyber Security“.
 • 2007: Ph.D., Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, Brno, Česká republika. Disertační práce: „Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase“.
 • 2002: Ing., Vojenská akademie v Brně, Fakulta letectva a protivzdušné obrany, Brno, Česká republika. Diplomová práce: „Embedded Ethernet - převodník dat RS232 - Ethernet II“, ukončeno diplomem s vyznamenáním.
 • 1997: Maturita na Höhere Technische Bundeslehranstalt (HTL) Hollabrunn, Rakousko. Studijní obor: Řídicí a regulační technika (Steuerungs- und Regelungstechnik).
Přehled zaměstnání
 • 2018 - dosud: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, docent.
 • 2021 - 2023: Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, výzkumný a vývojový pracovník.
 • 2016 - 2020: Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, vedoucí bezpečnostního týmu CSIRT-MU.
 • 2007 - 2018: Flowmon Networks a.s. (INVEA-TECH a.s., startup Masarykovy univerzity), spoluzakladatel, výzkumný pracovník.
 • 2006 - 2015: Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, systémový analytik.
 • 2005 - 2010: CESNET, z.s.p.o., Projekt Liberouter (www.liberouter.org), vedoucí SW skupiny, výzkumný pracovník.
 • 2005 - 2006: Univerzita obrany, Katedra komunikačních a informačních systémů, odborný asistent.
Pedagogická činnost
 • 2014 - dosud: Kyberbezpečnost, analýza síťového provozu (PV210, PA211, PV276).
 • 2007 - 2014: Návrh vestavných systémů (PV198, IA162, PV172).
Vědeckovýzkumná činnost
 • Aktuální výzkumná témata: (i) operační přehled v počítačových sítích - měření síťového provozu, sdílení dat, (ii) analýza dat - detekce průniků a anomálií, analýza pokročilých hrozeb a (iii) kyberbezpečnostní testovací a vzdělávací platformy, bezpečnostní cvičení. ORCID | Google Scholar
Akademické stáže
 • 2004 - 2005: osmiměsíční výzkumný pobyt v laboratoři DTN (Laboratoire de Développement Technologies Nouvelles), ENSIETA (École Nationale Supérieure des Ingénieurs des Études et Techniques d'Armement), Brest, Francie.
Hlavní výzkumné projekty a granty
 • 2023 - 2026: CHESS - Cyber-security Excellence Hub in Estonia and South Moravia, Horizon Europe, kód projektu: 101087529.
 • 2023 - 2026: INJECT - Inteligentní nástroje pro plánování, provádění a vyhodnocení tabletop cvičení, Ministerstvo vnitra, kód projektu: VK01030007.
 • 2022 - 2025: AI-Dojo: Multiagentní testbed pro výzkum a testování umělé inteligence v kyberbezpečnosti, Ministerstvo vnitra, kód projektu: VJ02010020.
 • 2020 - 2022: KYPOLAB - Výzkum nových technologií pro zvýšení schopností odborníků na kyberbezpečnost, Ministerstvo vnitra, kód projektu: VI20202022158.
 • 2019 - 2023: CONCORDIA - Cyber security cOmpeteNce fOr Research anD Innovation, EU H2020, kód projektu: 830927.
 • 2019 - 2022: NC3 - Národní centrum kompetence pro Kyberbezpečnost, Technologická agentura ČR, kód projektu: TN01000077.
 • 2018 - 2023: C4e - Centrum excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktur, MŠMT, kód projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000822.
 • 2016 - 2019: Simulace, detekce a potlačení kybernetických hrozeb ohrožujících kritickou infrastrukturu, Ministerstvo vnitra, kód projektu: VI20162019014.
 • 2013 - 2015: KYPO - Kybernetický polygon, Ministerstvo vnitra, kód projektu: VG20132015103.
 • 2013 - 2015: C4E - Czech Cyber Crime Centre of Excellence, EU - Prevention and fight against crime (ISEC), kód projektu: HOME/2012/ISEC/AG/INT/4000003882.
 • 2008 - 2012: CYBER - Bezpečnost informačních a komunikačních systémů AČR - on line monitorování, vizualizace a filtrace paketů. Rozvoj schopností Computer Incident Response Capability v prostředí Cyber Defence, Ministerstvo obrany, kód projektu: OVMASUN200801.
 • 2008 - 2009: Reflective-Cognitive Adaptation for Network Intrusion Detection Systems, U.S. Army RDECOM Acquisition Center, kód projektu: W911NF-08-1-0250.
 • 2007 - 2007: CAMNEP - Cooperative Adaptive Mechanism for Network Protection, CERDEC/CECOM (R&D 1128-CE-01), U.S. Army, kód projektu: N62558-07-C-0001.
Mimouniverzitní aktivity
 • Členství v programových výborech mezinárodních konferencí a workshopů: IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium - NOMS (2020, Experience Session - 2022, 2023, 2024), IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management - IM (2019, 2021), Cyber Range Technologies and Applications - CACOE (2019-2020), IFIP Autonomous Infrastructure, Management and Security - AIMS (2012-2018), Network Traffic Measurement and Analysis Conference - TMA (2017-2019), IEEE Workshop on Network Measurements (2013-2016), MEMICS (2015), International Workshop on Emerging Cyberthreats and Countermeasures (2013-2014).
Ocenění
 • 2022: Nejlepší článek v sekci Experience Reports and Tools na konferenci ACM SIGCSE 2022. Název článku: Preventing Cheating in Hands-on Lab Assignments. info
 • 2021: Cena Evropské komise Innovation Radar 2021 pro KYPO Cyber ​​Range Platform, vítěz v kategorii Disruptive Technologies. info
 • 2020: Třetí nejlepší článek v sekci CS Education Research na konferenci ACM SIGCSE 2020. Název článku: What Are Cybersecurity Education Papers About? A Systematic Literature Review of SIGCSE and ITiCSE Conferences. info
 • 2016: Cena ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2016. Cena udělena za projekt Kybernetický polygon. info
 • 2002: Cena rektora Vojenské akademie v Brně za významné a příkladné výsledky v průběhu celého studia a při státní závěrečné zkoušce.
Vybrané publikace
 • VYKOPAL, Jan, Pavel ŠEDA, Valdemar ŠVÁBENSKÝ a Pavel ČELEDA. Smart Environment for Adaptive Learning of Cybersecurity Skills. IEEE Transactions on Learning Technologies. 2023, roč. 16, č. 3, s. 443-456. ISSN 1939-1382. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/TLT.2022.3216345. URL info
 • BEURAN, Razvan, Jan VYKOPAL, Daniela BELAJOVÁ, Pavel ČELEDA, Yasuo TAN a Yoichi SHINODA. Capability Assessment Methodology and Comparative Analysis of Cybersecurity Training Platforms. Computers & Security. Elsevier, 2023, roč. 128, č. 103120, s. 1-14. ISSN 0167-4048. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.cose.2023.103120. Published version on Elsevier ScienceDirect info
 • LAŠTOVIČKA, Martin, Martin HUSÁK, Petr VELAN, Tomáš JIRSÍK a Pavel ČELEDA. Passive Operating System Fingerprinting Revisited: Evaluation and Current Challenges. Computer Networks. Netherlands: Elsevier, 2023, roč. 229, č. 109782, s. 1-12. ISSN 1389-1286. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.comnet.2023.109782. Published version on Elsevier ScienceDirect info
 • ŠVÁBENSKÝ, Valdemar, Jan VYKOPAL, Pavel ČELEDA a Ján DOVJAK. Automated Feedback for Participants of Hands-on Cybersecurity Training. Education and Information Technologies. Springer, 2023, roč. 2023, č. 11, s. 1-30. ISSN 1360-2357. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10639-023-12265-8. Open-access article info
 • VYKOPAL, Jan, Valdemar ŠVÁBENSKÝ, Pavel ŠEDA a Pavel ČELEDA. Preventing Cheating in Hands-on Lab Assignments. Online. In Proceedings of the 53rd ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE '22). New York, NY, USA: ACM, 2022, s. 78-84. ISBN 978-1-4503-9070-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1145/3478431.3499420. Preprint on ArXiv.org info
 • ŠVÁBENSKÝ, Valdemar, Jan VYKOPAL, Pavel ČELEDA, Kristián TKÁČIK a Daniel POPOVIČ. Student Assessment in Cybersecurity Training Automated by Pattern Mining and Clustering. Education and Information Technologies. Springer, 2022, roč. 27, č. 7, s. 9231-9262. ISSN 1360-2357. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10639-022-10954-4. Published article in Springer database info
 • ŠVÁBENSKÝ, Valdemar, Pavel ČELEDA, Jan VYKOPAL a Silvia BRIŠÁKOVÁ. Cybersecurity Knowledge and Skills Taught in Capture the Flag Challenges. Computers & Security. Elsevier, 2021, roč. 102, č. 102154, s. 1-14. ISSN 0167-4048. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.cose.2020.102154. Published version on Elsevier ScienceDirect Preprint on ArXiv info
 • ČELEDA, Pavel, Jan VYKOPAL, Valdemar ŠVÁBENSKÝ a Karel SLAVÍČEK. KYPO4INDUSTRY: A Testbed for Teaching Cybersecurity of Industrial Control Systems. Online. In Proceedings of the 51st ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE '20). New York, NY, USA: ACM, 2020, s. 1026-1032. ISBN 978-1-4503-6793-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1145/3328778.3366908. Preprint on ArXiv.org Published version in the conference proceedings info
 • ŠVÁBENSKÝ, Valdemar, Jan VYKOPAL a Pavel ČELEDA. What Are Cybersecurity Education Papers About? A Systematic Literature Review of SIGCSE and ITiCSE Conferences. Online. In Proceedings of the 51st ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE '20). New York, NY, USA: ACM, 2020, s. 2-8. ISBN 978-1-4503-6793-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1145/3328778.3366816. Preprint on ArXiv.org Published version in the conference proceedings Video presentation on YouTube info
 • HUSÁK, Martin, Jana KOMÁRKOVÁ, Elias BOU-HARB a Pavel ČELEDA. Survey of Attack Projection, Prediction, and Forecasting in Cyber Security. IEEE Communications Surveys & Tutorials. IEEE, 2019, roč. 21, č. 1, s. 640-660. ISSN 1553-877X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/COMST.2018.2871866. URL info
 • JIRSÍK, Tomáš, Milan ČERMÁK, Daniel TOVARŇÁK a Pavel ČELEDA. Toward Stream-Based IP Flow Analysis. IEEE Communications Magazine. IEEE, 2017, roč. 55, č. 7, s. 70-76. ISSN 0163-6804. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/MCOM.2017.1600972. URL info
 • VYKOPAL, Jan, Radek OŠLEJŠEK, Pavel ČELEDA, Martin VIZVÁRY a Daniel TOVARŇÁK. KYPO Cyber Range: Design and Use Cases. Online. In Cardoso J.,Cardoso J.,Maciaszek L.,Maciaszek L.,van Sinderen M.,Cabello E. Proceedings of the 12th International Conference on Software Technologies - Volume 1: ICSOFT. Madrid, Spain: SciTePress, 2017, s. 310-321. ISBN 978-989-758-262-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5220/0006428203100321. URL info
 • VYKOPAL, Jan, Martin VIZVÁRY, Radek OŠLEJŠEK, Pavel ČELEDA a Daniel TOVARŇÁK. Lessons Learned From Complex Hands-on Defence Exercises in a Cyber Range. Online. In 2017 IEEE Frontiers in Education Conference. Indianapolis, IN, USA: IEEE, 2017, s. 1-8. ISBN 978-1-5090-5919-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/FIE.2017.8190713. URL info
 • HUSÁK, Martin, Milan ČERMÁK, Tomáš JIRSÍK a Pavel ČELEDA. HTTPS Traffic Analysis and Client Identification Using Passive SSL/TLS Fingerprinting. EURASIP Journal on Information Security. 2016, roč. 2016, č. 1, s. 1-14. ISSN 2510-523X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/s13635-016-0030-7. URL info
 • ČERMÁK, Milan, Daniel TOVARŇÁK, Martin LAŠTOVIČKA a Pavel ČELEDA. A Performance Benchmark of NetFlow Data Analysis on Distributed Stream Processing Systems. In Sema Oktug, Mehmet Ulema, Cicek Cavdar, Lisandro Zambenedetti Granville, Carlos Raniery P. dos Santos. NOMS 2016 - 2016 IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium. Istanbul, Turkey: IEEE Xplore Digital Library, 2016, s. 919-924. ISBN 978-1-5090-0223-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/NOMS.2016.7502926. URL info
 • VELAN, Petr, Milan ČERMÁK, Pavel ČELEDA a Martin DRAŠAR. A Survey of Methods for Encrypted Traffic Classification and Analysis. International Journal of Network Management. John Wiley & Sons, Ltd., 2015, roč. 25, č. 5, s. 355-374. ISSN 1055-7148. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/nem.1901. URL URL info
 • HOFSTEDE, Rick, Pavel ČELEDA, Brian TRAMMELL, Idilio DRAGO, Ramin SADRE, Anna SPEROTTO a Aiko PRAS. Flow Monitoring Explained: From Packet Capture to Data Analysis With NetFlow and IPFIX. IEEE COMMUNICATIONS SURVEYS AND TUTORIALS. PISCATAWAY: IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 2014, roč. 16, č. 4, s. 2037-2064. ISSN 1553-877X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/COMST.2014.2321898. URL info
 • KREJČÍ, Radek, Pavel ČELEDA a Jakub DOBROVOLNÝ. Traffic Measurement and Analysis of Building Automation and Control Networks. In Ramin Sadre, Jiří Novotný, Pavel Čeleda, Martin Waldburger, Burkhard Stiller. Lecture Notes in Computer Science 7279. Heidelberg: Springer Berlin / Heidelberg, 2012, s. 62-73. ISBN 978-3-642-30632-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-30633-4_9. info
 • ČELEDA, Pavel, Radek KREJČÍ a Vojtěch KRMÍČEK. Flow-Based Security Issue Detection in Building Automation and Control Networks. In Róbert Szabó, Attila Vidács. Lecture Notes in Computer Science 7479. Heidelberg: Springer Berlin / Heidelberg, 2012, s. 64-75. ISBN 978-3-642-32807-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-32808-4_7. info
 • ČELEDA, Pavel, Radek KREJČÍ, Jan VYKOPAL a Martin DRAŠAR. Embedded Malware - An Analysis of the Chuck Norris Botnet. In European Conference on Computer Network Defense. 1. vyd. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society, 2010, s. 3-10. ISBN 978-1-4244-9377-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/EC2ND.2010.15. European Conference on Computer Network Defense info
 • REHÁK, Martin, Michal PĚCHOUČEK, Martin GRILL, Jan STIBOREK, Karel BARTOŠ a Pavel ČELEDA. Adaptive Multiagent System for Network Traffic Monitoring. IEEE Intelligent Systems. Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 2009, roč. 24, č. 3, s. 16-25. ISSN 1541-1672. URL info
 • ČELEDA, Pavel, Milan KOVÁČIK, Tomáš KONÍŘ, Vojtěch KRMÍČEK, Petr ŠPRINGL a Martin ŽÁDNÍK. FlowMon Probe. Příbram: PB tisk, s.r.o., 2007. Network Studies: Selected Technical Reports. ISBN 978-80-239-9285-4. URL info

7. 11. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info