doc. MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D.

přednosta kliniky – Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2416
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Stomatologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 11. 8. 2023
Datum ukončení řízení 1. 7. 2024
Habilitační práce (veřejná část) Medikamentózně podmíněná osteonekróza. Onemocnění COVID-19 mezi zubními lékaři
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D. (Stomatologická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň)
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D. (Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FN Olomouc)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 4. 2024 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. et MUDr. Richard Pink, Ph.D. (Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN a LF UP Olomouc)
prof. MUDr. Peter Stanko, PhD. (Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LFUK a OÚSA)
Assoc. Prof. Steven P. Engebretson, DMD, MS (Ashman Department of Periodontology and Implant Dentistry, New York University College of Dentistry, New York, USA)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 5. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info