prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

proděkanka pro zubní lékařství Lékařské fakulty
přednostka kliniky – Stomatologická klinika


kancelář: pav. S2/508
Pekařská 664/53
656 91 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 543 183 406
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Lékařská fakulta
Pracovní zařazení Proděkanka pro zubní lékařství
Fakulta / Pracoviště MU Stomatologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Přednostka kliniky

Členství v akademických orgánech

Ediční rada (vědecká redakce) Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Kolegium děkana Lékařská fakulta
Komise pro technický rozvoj Lékařská fakulta
Komise pro vyhodnocení Ceny děkana Lékařská fakulta
Oborová komise Stomatologie, Dentistry
Oborová rada Stomatologie a otorinolaryngologie, Dentistry and Otorinolaryngology
Porada vedení Lékařská fakulta
Pracovní skupina pro simulace v medicíně Lékařská fakulta
Rada garantů studijních programů Lékařská fakulta
Rozvrhová komise Lékařská fakulta
Vědecká rada Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Stomatologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesorka
kancelář pav. S2/508Pekařská 664/53, 656 91 Brno
telefon 543 183 406
e-mail
Fakulta / Pracoviště MU Oddělení pro rozvoj a projektovou podporuLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborná garantka
Fakulta / Pracoviště MU Ústav patologické fyziologieLékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesorka
Fakulta / Pracoviště MU Molekulární metabolismus a chronická onemocněníPřírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Profesorka

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 734
Interní informace Portál MU IS MU