doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

Vedoucí ústavu – Ústav práva a technologií


Kancelář: 324A
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 6445
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Právnická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor habilitace Teorie práva
Habilitační práce (veřejná část) Internet a proměny práva
Datum zahájení 2. 4. 2012
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Členové doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D. (UK Praha Právnická fakulta)
prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. (Ústavní soud ČR)
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. (Katedry)
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. (Národohospodářská fakulta VŠE)
Oponenti doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D. (Nejvyšší správní soud)
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (MU - Právnická fakulta)
JUDr. Ján Matejka, Ph.D. (Akademie věd ČR - Ústav státu a práva)
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 11. 2012
Datum zasedání VR fakulty 4. 12. 2012
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 2. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info