prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Děkan Lékařské fakulty


Kancelář: bud. A17/333
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 1301; 532 23 3643, 3603
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor jmenování Vnitřní lékařství
Datum zahájení 18.10.2001
Složení hodnotící komise
Předseda prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof.MUDr.Jaroslav Malý,CSc. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
prof.MUDr.Karel Indrák,DrSc.. (UP Olomouc - lékařská fakulta)
prof. MUDr. Pavel Klener,DrSc. (UK - 1.Lékařská fakulta Praha)
prof. MUDr. Jan Starý, CSc. (UK Praha - 2.Lékařská fakulta)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost 17.1.2002 13:00
Datum zasedání VR fakulty
Datum zasedání VR MU 16.4.2002
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 1.11.2002

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info