prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Děkan Lékařské fakulty


Kancelář: bud. A17/333
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 1301, 532 23 3643, 3603
E‑mail:
Školitel

Obor: Onkologie

školitel doktorských studentů
Ondřej Horký absolvent 2011, téma: Význam stanovení mikrochimérismu po alogenní transplantaci krvetvorných buněk
Andrea Janíková absolvent 2008, téma: Optimalizace diagnostiky a léčby folikulárního lymfomu
Zdeněk Kořístek absolvent 2010, téma: Odběry transplantátů krvetvorných buněk a jejich optimalizace
Zdeněk Ráčil absolvent 2008, téma: Optimalizace diagnostiky a terapie závažných oportunních mykotických infekcí u nemocných s hematologickými malignitami a po transplantaci krvetvorných buněk
Pavlína Volfová absolvent 2013, téma: Detekce oportunních infekcí molekulárně biologickými metodami u hematoonkologických pacientů
Daniela Žáčková absolvent 2014, téma: Optimalizace léčby chronické myeloidní leukémie

Obor: Vnitřní nemoci

školitel doktorských studentů
Michael Doubek absolvent 2003, téma: Nefrotoxicita konvenčního amfotericinu B deoxycholátu a její snížení jednoduchými nefroprotektivními opatřeními - klinická studie a experimenty na zvířeti

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info