doc. JUDr. Ondřej Horák, Ph.D.

odborný asistent – Katedra dějin státu a práva


kancelář: 314
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5204
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Dějiny státu a práva
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 14. 5. 2020
Datum ukončení řízení 1. 3. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Brněnská normativní civilistika (postavy - projekty - polemiky)
Důvod pro omezení zveřejnění práce: publishing interests of Wolters Kluwer ČR (publisher).
Oponenti habilitační práce doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzita Karlova v Praze)
doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD. (Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela)
prof. JUDr. Peter Mosný, CSc., dr. h.c. (v důchodu, dříve Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnavě)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 9. 2020 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (Právnická fakulta MU)
Členové doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int. (Právnická fakulta MU)
prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, Ph.D., LL.M. (Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnavě)
JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni)
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 2. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info