JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D.


kancelář: 314
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5204
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Ondřej Horák, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Dějiny státu a práva
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 14. 5. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Brněnská normativní civilistika (postavy - projekty - polemiky)
Důvod pro omezení zveřejnění práce: publishing interests of Wolters Kluwer ČR (publisher).
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (Právnická fakulta MU)
Členové doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int. (Právnická fakulta MU)
prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, Ph.D., LL.M. (Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnavě)
JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni)
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)