Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D, narozen 26. října 1978 v Brně
Pracoviště
 • katedra dějin státu a práva PF MU v Brně
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007: Ph.D., PF MU v Brně (Dějiny státu a práva)
 • 2006: JUDr., PF MU v Brně (Dějiny státu a práva)
 • 2004: Mgr., FF MU v Brně (Dějiny umění 2003, Historie 2004)
 • 2002: Mgr., PF MU v Brně (Právo a právní věda)
Přehled zaměstnání
 • 9/2017- : odborný asistent katedry dějin státu a práva PF MU v Brně (zástup za MD)
 • 10/2007- : odborný asistent katedry teorie práva a právních dějin PF UP v Olomouci
 • 2005-06, 2010- : odborný asistent, Univerzita obrany v Brně
Pedagogická činnost
 • Obecné právní dějiny (přednášky, semináře)
 • Dějiny soukromého práva (přednášky, semináře)
 • Římskoprávní vlivy v právním vývoji (semináře)
 • Vybrané kapitoly z právních dějin meziválečného Československa (semináře)
 • vedení diplomových prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • dějiny právní vědy
 • dějiny soukromého práva
 • právní komparatistika
Akademické stáže
 • Landesarchiv Vaduz (9/2016)
 • Universität Wien (10-12/2005, 9/2008, 1-2/2014, 6-7/2014)
Projekty
 • 2017-2018: grant IGA „Problematika univerzální sukcese v dědickém právu“ (s A. Talandou)
 • 2016: grant IGA „Autonomie vůle zůstavitele“ (s A. Talandou)
 • 2015-2017: grant GAČR „Dělené vlastnictví a jeho středoevropské konotace a perspektivy“ (člen řešitelského kolektivu; hl. řešitel P. Petr)
 • 2014: grant FRUP „Inovace výběrových předmětů Katedry teorie práva a právních dějn na právně-komparativním základu“ (s P. Dostalíkem)
 • 2011-2012: grant GAČR „Vývoj soukromého práva na území České republiky“ (člen řešitelského kolektivu, hl. řešitel L. Vojáček)
 • 2011: grant FRVŠ „Historická interpretace vybraných institutů soukromého práva“ (s P. Dostalíkem)
 • 2009-2010: grant GAČR „Jaromír Sedláček a prvorepublikové názory na vlastnictví“
Mimouniverzitní aktivity
 • 2014- : redaktor edice „Klasická právnická díla“ nakladatelství Wolters Kluwer
 • 2012- : člen Česko-lichtenštejnské komise historiků zřízené ministerstvy zahraničních věcí ČR a Lichtenštejnska
Publikace
 • dostupné z: http://www.historyoflaw.eu/czech/Horak-bibl..pdf

31. 10. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info