MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D.


telefon: 543 182 236
e‑mail:
Základní údaje

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU II. interní klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborný asistent
Fakulta / Pracoviště MU Ústav patologické fyziologieLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborný asistent

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 2313
Interní informace Inet MU IS MU