prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.


telefon: 532 23 4995, 4226
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Pediatrická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupce přednosty kliniky

Členství v akademických orgánech

Komise pro pediatrickou specializaci Lékařská fakulta
Oborová rada Paediatrics, Pediatrie

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Pediatrická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesor
telefon 532 23 4995, 4226
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 2360
Interní informace Portál MU IS MU