prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.


telefon: 532 23 4460, 4178
e‑mail:
Školitel

Obor: Pediatrie

Obor: Pediatrie

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech