doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D.


telefon: 532 23 2452
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Interní kardiologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupce přednosty kliniky

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Interní kardiologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Docent
telefon 532 23 2452, 2711
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 24013
Interní informace Inet MU IS MU