Mgr. Jan Kubica, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Jan Kubica, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Obor řízení Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 26. 9. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Život ve třicátých a čtyřicátých letech dvacátého století v multikulturních regionech střední Evropy na základě autobiografických próz německy píšících autorů - Ota Filip, Horst Bienek a další
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr. (Univerzita Palackého v Olomouci)
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)
doc. PhDr. Ľudovít Petraško, PhD. (Prešovská univerzita v Prešově)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Peter Káša, CSc. (Prešovská univerzita v Prešově)
prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. (Univerzita Karlova)
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. (Janáčkova akademie múzických umění)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info