prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

Proděkanka pro výuku v preklinických oborech všeobecného lékařství Lékařské fakulty


Kancelář: bud. A18/308
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 4525
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor habilitace Patologická fyziologie
Habilitační práce (veřejná část) Role genetické variability v patogenezi diabetických komplikací
Datum zahájení 15. 12. 2005
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr. Jan Škrha, CSc. (UK Praha -1. Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. (UK Praha -1. Lékařská fakulta)
doc. MUdr. Oliver Rácz, CSc., mim.prof. (UPJŠ Košice-Lékařská fakulta)
Oponenti prof. MUDr. Jan Škrha, CSc. (UK Praha-1.lékařská fakulta)
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. (UK Praha-1.lékařská fakulta)
doc. MUdr. Oliver Rácz, CSc., mim.prof. (UPJŠ Košice-Lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost
Datum zasedání VR fakulty
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 4. 2006
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor jmenování Patologická fyziologie
Datum zahájení 28. 5. 2009
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc. (Lékařská fakulta UP Olomouc)
prof. MUDr. Jan Škrha, CSc. (UK Praha-1.lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc. (UP Olomouc - lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 17. 12. 2009
Datum zasedání VR fakulty 17. 12. 2009
Datum zasedání VR MU 16. 3. 2010
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 8. 12. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info