doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.


E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Fakulta sportovních studií
Jméno uchazeče v době konání řízení PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Vysoká škola polytechnická Jihlava
Obor habilitace Kinantropologie
Habilitační práce (veřejná část) Sekularizovaná spiritualita pohybu v kontextu filosofické kinantropologie
Posudek oponenta Posudek 1
Posudek 2
Posudek 3
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zahájení 2. 9. 2013
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Michal Charvát, CSc. (MU - Fakulta sportovních studií)
Členové doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. (Fakulta sportovních studií)
prof. PhDr. Josef Oborný, Ph.D. (FTVS UK Bratislava)
prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. (FTK UP Olomouc)
doc. PhDr. Mgr. Pavel Hlavinka, Ph.D. (FF UP Olomouc)
Oponenti prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc. (MU - Faculta sportovních studií)
prof. PhDr. Josef Oborný, Ph.D. (FTVS UK Bratislava)
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (HTF UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 5. 2014
Hodnocení Přednášky
Datum zasedání VR fakulty 26. 11. 2014
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 4. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info