doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.


kancelář: bud. A33/308
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4627
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Vysoká škola polytechnická Jihlava
Obor řízení Kinantropologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sportovních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 2. 9. 2013
Datum ukončení řízení 1. 4. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Sekularizovaná spiritualita pohybu v kontextu filosofické kinantropologie
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc. (MU - Faculta sportovních studií)
prof. PhDr. Josef Oborný, Ph.D. (FTVS UK Bratislava)
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (HTF UK Praha)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 5. 2014 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Michal Charvát, CSc. (MU - Fakulta sportovních studií)
Členové doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. (Fakulta sportovních studií)
prof. PhDr. Josef Oborný, Ph.D. (FTVS UK Bratislava)
prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. (FTK UP Olomouc)
doc. PhDr. Mgr. Pavel Hlavinka, Ph.D. (FF UP Olomouc)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 11. 2014