Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. David Svoboda, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 10. 2016
Datum ukončení řízení 1. 2. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Virtual Cell Imaging (methods and techniques)
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Články jsou majetkem nakladatelství
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (FEL ČVUT v Praze)
prof. Robert Murphy (Carnegie Mellon University, USA)
Prof. Carolina Wählby (Uppsala University, Sweden)
Prof. Olli Yli-Harja, PhD (Tampere University of Technology, Finland)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3 | Posudek 4
Přednáška pro odbornou veřejnost 4. 4. 2017 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. (FI MU)
Členové prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (FIT VUT v Brně)
prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (FEKT VUT v Brně)
prof. Dr. Ing. Jan Kybic (FEL ČVUT v Praze)
prof. Ing. Jiří Sochor, CSc. (FI MU)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 8. 12. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info