prof. PhDr. Josef Kolmaš, DrSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. PhDr. Josef Kolmaš, DrSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Orientální ústav AV ČR Praha
Obor řízení Antropologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 27. 2. 2002
Datum ukončení řízení 10. 11. 2003
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 11. 2002
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Stanislav Komenda, DrSc. (UP - Lékařská fakulta)
prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc. (UK - Filosofická fakulta)
prof. RNDr. Milan Pospíšil, DrSc. (UKo - Přírodovědecká fakulta)
prof. Karel Werner, Ph.D. (Univerzita v Londýně)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 11. 2002
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 18. 3. 2003

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info