doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.


Kancelář: B406
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 3360
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Fakulta informatiky
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor habilitace Informatika
Habilitační práce (veřejná část) Developing Similarity Search Technology
Datum zahájení 11.10.2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. František Plášil, DrSc. (MFF UK v Praze)
Členové prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D. (Fakulta informatiky)
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. (FI MU)
prof. Ing. Michal Pěchouček, M.Sc., Dr. (FEL ČVUT v Praze)
doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. (MFF UK v Praze)
Oponenti doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. (MFF UK v Praze)
prof. Gonzalo Navarro (University of Chile)
prof. Marco patella (University of Bologna)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost 6.3.2012 14:00
Datum zasedání VR fakulty 12.4.2012
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1.6.2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info