doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.


Kancelář: B406
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 3360
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Fakulta informatiky
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor habilitace Informatika
Habilitační práce (veřejná část) Developing Similarity Search Technology
Datum zahájení 11. 10. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. František Plášil, DrSc. (MFF UK v Praze)
Členové prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D. (Fakulta informatiky)
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. (FI MU)
prof. Ing. Michal Pěchouček, M.Sc., Dr. (FEL ČVUT v Praze)
doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. (MFF UK v Praze)
Oponenti doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. (MFF UK v Praze)
prof. Gonzalo Navarro (University of Chile)
prof. Marco patella (University of Bologna)
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 3. 2012
Datum zasedání VR fakulty 12. 4. 2012
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 6. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info