doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.

přednosta kliniky – Klinika operační onkologie


e‑mail:
Školitel

Obor: Onkologie

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech