doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.

přednosta kliniky – Klinika operační onkologie


e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Klinika operační onkologieLékařská fakulta
Pracovní zařazení Přednosta kliniky

Členství v akademických orgánech

Oborová komise Solid Tumors, Solidní nádory

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Klinika operační onkologieLékařská fakulta
Pracovní zařazení Docent

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 34695
Interní informace Portál MU IS MU