doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

proděkanka pro průmyslové partnery Fakulty informatiky


kancelář: A304
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4494
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
Pracoviště
 • Fakulta informatiky, Masarykova univerzita
  Katedra počítačových systémů a komunikací
  Botanická 68a, 602 00 Brno, Česká republika
Funkce na pracovišti
 • Docentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017: Doc. informatika, habilitace "Quality-Driven Architecture Design of Software Systems", FI MU, Brno
 • 2009: Ing. ekonomie, závěrečná práce "Využití teorie automatů při modelování socio-ekonomických systémů", PEF MZLU, Brno
 • 2008: Ph.D. informatika, závěrečná práce "Modelování a formální analýza komponentových systémů", FI MU, Brno
 • 2008: RNDr. informatika, závěrečná práce "Formální analýza komponentových systémů", FI MU, Brno
 • 2004: Mgr. informatika, závěrečná práce "A&N internetových aplikací s použitím vzorů", FI MU, Brno
Přehled zaměstnání
 • Od 2017: Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika; Docentka
 • Od 2017: CERIT SC - Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika; Docentka
 • 2009 - 2017: Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika; Odborný asistent
 • 2008 - 2009: Research Center for Information Technology (FZI), Karlsruhe, Německo; PostDoc researcher
 • 2005 - 2009: Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika; Odborný pracovník
 • 2003 - 2008: Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika; Externí učitel
 • 2003 - 2004: INSPIRE CZ s.r.o, Brno, Česká republika; Analytik pro webové technologie
 • 2001 - 2003: INSPIRE CZ s.r.o, Brno, Česká republika; Programátor webových portálů
Pedagogická činnost
 • Od 2015: PV260 Software Quality
 • Od 2012: PB007 Softwarové inženýrství I
 • Od 2012: PV239 Vývoj aplikací pro mobilní platformy
 • Od 2010: PV179 Vybraná témata .NET technologií
 • Od 2009: PV178 Úvod do vývoje v C#/.NET
 • Od 2009: PV226 Seminář LaSArIS
 • Od 2005: PV167 Projekt z objektového návrhu informačních systémů
 • 2009 - 2010: PB162 Programování v jazyce Java
 • 2004 - 2009: IB102 Automaty a gramatiky
 • 2003 - 2005: IB108 Návrh algoritmů II
Vědeckovýzkumná činnost
 • Od 2009: Člen "Laboratory of Software Architectures and Information Systems (LaSArIS)", Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Od 2004 do 2009: Člen "Parallel and Distributed Systems Laboratory (ParaDiSe)", Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • 2009 - 2009: Člen "The ArcheOpterix Team", Faculty of Information and Communication Technologies, Swinburne University of Technology, Melbourne, Austrálie
 • 2007 - 2009: Člen "The Palladio Team", Fakultät für Informatik, Universität Karlsruhe, Německo
 • 2018 - 2022: Leader of Research Program 2 "CyberSecurity, CyberCrime and Critical Information Infrastructures Center of Excellence" (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16 019/0000822)
 • 2017 - 2021: Scientific Leader of the project "CERIT Scientific Cloud" (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16 013/0001802)
 • 2014 - 2015: Project leader "Application of Bayesian Belief Networks in the Smart Grid Domain"
 • 2005 - 2009: Projekt "Realistická aplikace formálních metod v komponentových systémech", řešeno ve spojení FI MU, MFF UK v Praze a ÚI AV ČR
Akademické stáže
 • 2009 - 2009 (6 týdnů): Faculty of Information and Communication Technologies, Swinburne University of Technology, Melbourne, Austrálie; Visiting researcher (na pozvání)
 • 2008 - 2009 (6 měsíců): Research Center for Information Technology (FZI) & Universität Karlsruhe, Německo; PostDoc researcher (na pozvání)
 • 2007 - 2007 (2 měsíce): Fakultät für Informatik, Universität Karlsruhe, Německo; Guest researcher (na pozvání)
Universitní aktivity
 • Od 2019: Proděkanka pro průmyslové partnery, FI MU
 • Od 2018: Člen Disciplinární komise na FI MU
 • Od 2018: Vedení Sdružení Průmyslových Partnerů (SPP) na FI MU
 • 2018 - 2019: Člen Akademického senátu FI MU
 • 2014 - 2019: Zástupce vedoucí Katedry Počítačových Systémů a Komunikací, FI MU
 • 2006 - 2008: Člen Disciplinární komise na FI MU
Mimouniversitní aktivity
 • Tool Demos co-chair at ECSA 2020: 14th European Conference on Software Architecture
 • Pubicity chair at ETAPS 2019: European Joint Conferences on Theory and Practice of Software
 • Program committee co-chair at ICSA 2018: 15th International Conference on Software Architecture
 • Proceedings co-chair at ICSE 2018: 40th International Conference on Software Engineering
 • Tool Demonstrations co-chair at ICSA 2017: 14th International Conference on Software Architecture
 • Conference chair at MOBILESoft 2017: IEEE/ACM International Conference on Mobile Software Engineering and Systems
 • Program committee co-chair, Workshop co-organizer at FESCA 2009-2017: 6th-14th International Workshop on Formal Engineering approaches to Software Components and Architectures
 • Young Researchers Forum co-chair at WICSA and CompArch 2016: Joint International Conference on Software Architecture
 • Program committee co-chair, Symposium co-organizer at WCOP 2010-2015: 15-20th International Doctoral Symposium on Components and Architecture
 • Tutorials & Technical Briefings chair at MOBILESoft 2016: IEEE/ACM International Conference on Mobile Software Engineering and Systems
 • Workshop selection co-chair, Local organization assistant at ESEC/FSE 2013: 9th joint meeting of the European Software Engineering Conference and the ACM SIGSOFT Symposium on the Foundations of Software Engineering
 • Program committee co-chair, Conference co-organizer at QoSA 2012: 8th International Conference on Quality of Software Architecture
 • A další, včetně členství ve více než 50 programových výborech konferencí a recenzí pro více než 10 odborných časopisů.
Ocenění vědeckou komunitou
 • Since 2018: Steering Committee chair, Nominated and elected, ICSA: International Conference on Software Architecture (CORE rank A)
 • Since 2018: Editorial Board member, Appointed by the editor in chief, EMSE: Empirical Software Engineering (Springer, IF 3.156)
 • Since 2018: Review Board member, Appointed by the editor in chief, TSE: IEEE Transactions on Software Engineering (IEEE, IF 6.112)
 • Since 2019: GARI International Advisory Board member, Appointed by the GARI President, GARI: Global Arena Research Institute
 • Since 2017: Steering Committee member, Nominated and elected, ICSA: International Conference on Software Architecture (CORE rank A)
 • 2011 - 2016: Steering Committee member, Nominated and elected, CompArch: Federated Events on Component-Based Software Engineering and Software Architecture
Vybrané publikace
 • GEŠVINDR, David, Ondřej GASIOR a Barbora BÜHNOVÁ. Architecture design evaluation of PaaS cloud applications using generated prototypes: PaaSArch Cloud Prototyper tool. Journal of Systems and Software. Elsevier, 2020, roč. 169, November, s. 1-21. ISSN 0164-1212. doi:10.1016/j.jss.2020.110701. URL info
 • GE, Mouzhi, Hind BANGUI a Barbora BÜHNOVÁ. Big Data for Internet of Things: A Survey. Future Generation Computer Systems. Elsevier, 2018, roč. 87, č. 1, s. 601-614. ISSN 0167-739X. doi:10.1016/j.future.2018.04.053. URL info
 • CAPUTO, Francesco, Barbora BÜHNOVÁ a Leonard WALLETZKÝ. Investigating the role of smartness for sustainability: Insights from the Smart Grid domain. Sustainability Science. Tokyo: Springer, 2018, roč. 13, č. 5, s. 1299-1309. ISSN 1862-4065. doi:10.1007/s11625-018-0555-4. info
 • BANGUI, Hind, Mouzhi GE, Barbora BÜHNOVÁ, Said RAKRAK, Said RAGHAY a Tomáš PITNER. Multi-Criteria Decision Analysis Methods in the Mobile Cloud Offloading Paradigm. Journal of Sensor and Actuator Networks. MDPI, 2017, roč. 6, č. 4, s. 1-19. ISSN 2224-2708. doi:10.3390/jsan6040025. URL info
 • HAPPE, Lucia, Barbora BÜHNOVÁ a Ralf REUSSNER. Stateful component-based performance models. Software & Systems Modeling. Springer, 2014, roč. 13, č. 4, s. 1319-1343. ISSN 1619-1366. doi:10.1007/s10270-013-0336-6. Springer link info
 • ALETI, Aldeida, Barbora BÜHNOVÁ, Lars GRUNSKE, Anne KOZIOLEK a Indika MEEDENIYA. Software Architecture Optimization Methods: A Systematic Literature Review. IEEE transactions on software engineering. New York: IEEE Computer Society, 2013, roč. 5, č. 39, s. 658-683. ISSN 0098-5589. doi:10.1109/TSE.2012.64. Article URL info
 • BROSCH, Franz, Heiko KOZIOLEK, Barbora BÜHNOVÁ a Ralf REUSSNER. Architecture-Based Reliability Prediction with the Palladio Component Model. IEEE transactions on software engineering. New York: IEEE Computer Society, 2012, roč. 38, č. 6, s. 1319-1339. ISSN 0098-5589. doi:10.1109/TSE.2011.94. Article URL info
 • BENEŠ, Nikola, Luboš BRIM, Barbora BÜHNOVÁ, Ivana ČERNÁ, Jiří SOCHOR a Pavlína MORAVCOVÁ VAŘEKOVÁ. Partial Order Reduction for State/Event LTL with Application to Component-Interaction Automata. Science of Computer Programming. Elsevier, 2011, roč. 76, č. 10, s. 877-890. ISSN 0167-6423. doi:10.1016/j.scico.2010.02.008. URL info
 • MEEDENIYA, Indika, Barbora BÜHNOVÁ, Aldeida ALETI a Lars GRUNSKE. Reliability-driven deployment optimization for embedded systems. Journal of Systems and Software. ELSEVIER, 2011, roč. 84, č. 5, s. 835-846. ISSN 0164-1212. info
 • ZIMMEROVÁ, Barbora, Pavlína VAŘEKOVÁ, Nikola BENEŠ, Ivana ČERNÁ, Luboš BRIM a Jiří SOCHOR. Component-Interaction Automata Approach (CoIn). In The Common Component Modeling Example: Comparing Software Component Models. Berlin / Heidelberg, Germany: Springer Verlag, 2008. s. 146-176. LNCS 5153. ISBN 978-3-540-85288-9. URL info
 • VAŘEKOVÁ, Pavlína, Barbora ZIMMEROVÁ, Pavel MORAVEC a Ivana ČERNÁ. Formal verification of systems with an unlimited number of components. IET Software journal. Inst. of Engeneering and Technology, 2008, Volume 2, Isuue 6, s. p. 532-546, 15 s. ISSN 1751-8806. URL info

13. 9. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info