doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

proděkanka pro průmyslové partnery Fakulty informatiky


kancelář: A304
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4494
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 11. 1. 2016
Datum ukončení řízení 1. 9. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Quality-Driven Architecture Design of Software Systems
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Zveřejněním by mohla být porušena práva vydavatelů uvedených publikací
Oponenti habilitační práce doc. Ing. Přemysl Brada, M.Sc., Ph.D. (FAV ZČU v Plzni)
Prof. Dr. Uwe Zdun (University of Vienna)
Prof. Dr. Olaf Zimmermann (HSR Hochschule für Technik Rapperswil, Switzerland)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 2. 5. 2017 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. (FI MU)
Členové doc. Ing. Přemysl Brada, M.Sc., Ph.D. (FAV ZČU v Plzni)
doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D. (Fakulta informatiky)
prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (FIT VUT Brno)
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. (MFF UK Praha)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 6. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info