doc. PhDr. Petr Sak, CSc.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Petr Sak, CSc., narozen 9. dubna 1945 v Kladně
Pracoviště
 • Ústav bezpečnostní vědy a celoživotního vzdělávání
  Policejní akademie ČR
  Lhotecká 559/7
  Praha 4
Funkce na pracovišti
 • vědecký pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1977: CSc. v oboru sociologie, specializace sociologie mládeže a sociologie výchovy, "Sociální aspekty mentálního zrání" Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV
 • 1972: PhDr. v oboru pedagogická psychologie, "Informace z hlediska pedagogické psychologie" Fakulta sociálních věd a publicistiky UK
 • 1969: vzdělávání a výchova dospělých-sociologie kultury, "Informace a jednání", Fakulta sociálních věd a publicistiky UK
Přehled zaměstnání
 • 1993 - dosud: Ústav bezpečnostní vědy a celoživotního vzdělávání Policejní akademie ČR
 • 1991 - 1993: Institut dětí a mládeže MŠMT ČR, výzkumné a informační středisko, vedoucí
 • 1990: Sociologický ústav ČSAV, vědecký pracovník
 • 1982 - 1989: Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, oddělení pro výzkum mládeže, vědecký pracovník, vedoucí
 • 1977 - 1981: metodicko poznávací středisko, vědecký pracovník
 • 1976: Pedagogická fakulta UK, kabinet ASŘ, odborný pracovník
 • 1969 - 1975: Pedagogická fakulta UK, Ústav sociálních výzkumů a výchovného poradenství, interní vědecký aspirant, odborný pracovník
Pedagogická činnost
 • sociologie mládeže v rámci bakalářského studia PA ČR "bezpečnostní služba"
 • metody a techniky sociologického výzkumu v předmětu sociologie v rámci bakalářského studia PA ČR "bezpečnostní služba"
Vědeckovýzkumná činnost
 • hodnotové orientace a životní cíle mládeže, spiritualita mládeže, volný čas a volnočasové aktivity mládeže, sociální zrání, média a mládež, sociální deviace mládeže, úloha a funkce mládeže v reprodukci společnosti, generace, sociologie policie
Mimouniversitní aktivity
 • člen České pedagogické společnosti
 • člen Masarykovy české sociologické společnosti
 • člen sekce sociální patologie
 • člen Evropské sociologické asociace
 • člen "Research Network 'Youth and Generation' of the European Sociological Association"
 • člen výzkumného výboru 34-sociologie mládeže Mezinárodní sociologické asociace
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1992-1997: redakční rada Mládež a společnost
 • 1978-1991: člen výboru sekce sociologie mládeže MČSS
 • 1988-1990: redakční rada Sociologický časopis
 • 1978-1989: redakční rada Impuls

7. 11. 1999

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info