doc. Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 14. 2. 2020
Datum ukončení řízení 1. 12. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Democracy as Public Justification: Towards a Non-Authoritarian Political Theory
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Chapter 2 - the licence is owned by Taylor & Francis; Chapter 4, Section 5.2 and Chapter 6 consist of pieces of writing (parts of articles) which are under review, or considered for publication, in scholarly journals.
Oponenti habilitační práce Dr. Cillian McBride (Škola historie, antropologie, filozofie a politiky, Královnina univerzita v Belfastu)
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. (Právnická fakulta MU)
doc. PhDr. Vojtěch Belling, Ph.D. (Česká národní banka)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 9. 2020 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (Fakulta sociálních studií MU)
Členové prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
prof. Marek Bankowicz (Institut politologie a mezinárodních vztahů, Jagellonská univerzita v Krakově)
prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
prof. PhDr. Karel Müller, Ph.D. (Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 12. 10. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info