prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Biofyzika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 20. 11. 2000
Datum ukončení řízení 15. 5. 2002
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 3. 2001
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jan Lasovský, CSc. (UP Olomouc - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Miroslav Šíp, CSc. (JČU České Budějovice - Biologická fakulta)
RNDr. Jana Šlotová, CSc. (BFÚ AV ČR Brno)
doc. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. (UK Praha - MFF)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 3. 2001
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 30. 10. 2001

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info