prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. RNDr Viktor Brabec, DrSc., narozen 30. prosince 1944 v Prostějově, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • přírodovědecká fakulta
  Kotlářská 2
  611 37 Brno

 • Biofyzikální ústav AV ČR
  Královopolská 135
  612 65 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2002: profesor v oboru biofyzika, Masarykova Universita v Brně;
 • 1997: docent v oboru biofyzika, Masarykova Universita v Brně, habilitační práce "Biofyzikální analýza reakcí DNA s protinádorově účinnými komplexy kovů platinové skupiny";
 • 1986: DrSc., disertace "Interakce biomakromolekul s elektricky nabitými povrchy a farmaky, Biofyzikální ústav ČSAV, Brno;
 • 1973: CSc. obor biofyzika, ČSAV Praha, disertace "Interakce nukleových kyselin s elektricky nabitými povrchy";
 • 1972: RNDr. obor biofyzika (s vyznamenáním), přírodovědecká fakulta, UJEP Brno.
Přehled zaměstnání
 • 2002 - : profesor, obor biofyzika, přírodovědecká fakulta MU, Brno;
 • 1998 - 2002 : docent, obor biofyzika, přírodovědecká fakulta MU, Brno;
 • 1986 - : vedoucí oddělení/laboratoře, Biofyzikální ústav AV ČR, Brno;
 • 1995 - 2000: International Research Scholar, Howard Hughes Medical Institute, USA;
 • 1991 - 1993: Directeur de Recherche, Centre de Biophysique Moleculaire, CNRS, Orleans, Francie;
 • 1984: Hostující profesor, Yokohama National University, Japonsko;
 • 1973 - 1986: Vědecký pracovník v různém zařazení, Biofyzikální ústav ČSAV, Brno.
Pedagogická činnost
 • Přednášková činnost v oboru molekulární biofyzika; školitel diplomantů a doktorandů v oboru biofyzika; garant doktorského studia v oboru biofyzika na přírodovědecké fakultě MU. Předseda oborové komise DSP biofyzika na přírodovědecké fakultě MU.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Biofyzikální analýza DNA a jejích interakcí s protinádorově účinnými farmaky; implikace pro návrh nových léčiv proti rakovině. Metody molekulární biofyziky pro výzkum nukleových kyselin a jejich interakcí.
Akademické stáže
 • 1976 - 1977: Vědecký pracovník, Department of Chemistry and Biochemistry, University of Oklahoma, Norman, USA;
 • 1984, 1987: Hostující profesor, Department of Chemistry, Yokohama National University, Yokohama, Japonsko;
 • 1991 - 1993: Directeur de Recherche, Centre de Biophysique Moleculaire, CNRS, Orleans, Francie;
 • 1995: Visiting Scientist, Department of Pharmaceutical Chemistry, University of Bari, Bari, Italy.
Universitní aktivity
 • Člen oborové rady fyzika a předseda oborové komise DSP biofyzika na přírodovědecké fakultě MU.
Projekty
 • Affection of DNA conformation by antitumor metal complexes. Relations to the development of new cytostatics; principal investigator: Assoc. Prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc; agency: Grant Agency of the Czech Republic; period: 01/01/99 - 31/12/01.
 • The effect of geometric isomerization of antitumor dinuclear platinum complexes on binding and conformational alterations in DNA; principal investigator: Assoc. Prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc; agency: Grant Agency of the Academy of Sciences of the Czech Republic; period: 01/01/97 - 31/12/00.
 • DNA interactions of platinum-group metals: relations to their antitumor activity; principal investigator: Assoc. Prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc; agency: Howard Hughes Medical Institute (USA); period: 16/08/95 - 15/08/00.
 • Mechanistic studies on new platinum agents; principal investigator: Assoc. Prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc; agency: National Institutes of Health, Bethesda, USA; period: 01/07/99 - 30/06/02.
 • DNA interactions of polynuclear platinum; principal investigator: Assoc. Prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc; agency: National Science Foundation (USA); period: 01/01/98 - 31/12/00.
 • DNA interactions of platinum anticancer drugs. Relation to the development of new cytostatics; principal investigator: Assoc. Prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc; agency: The Wellcome Trust (UK); period: 01/11/00 - 31/10/03.
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1993 - 1997: spolupředseda divise International Society of Electrochemistry;
 • 1994 - : člen řídících výborů akce EU COST;
 • 1997 - : předseda vědecké rady Biofyzikálního ústavu AV ČR, Brno;
 • 1998 - : člen Sněmu AV ČR;
Vybrané publikace
 • HOFR, Ctirad a Viktor BRABEC. Thermal and thermodynamic properties of duplex DNA containing site-specific interstrand cross-link of antitumor cisplatin or its clinically ineffective trans isomer. Journal of Biological Chemistry. Bethesda, USA: Amer. Soc. Biochem. Mol. Biol., 2001, roč. 276, č. 276, s. 9655-9661. ISSN 0021-9258. info
 • KAŠPÁRKOVÁ, Jana, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Viktor BRABEC. Differential recognition of DNA modified by antitumor cisplatin and its clinically ineffective trans isomer by tumor suppressor protein p53. In Journal of Biological Chemistry. 2001. s. 16064-16069. info
 • KAŠPÁRKOVÁ, Jana, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Viktor BRABEC. Different recognition of DNA modified by antitumor cisplatin and its clinically ineffective trans isomer by tumor suppressor protein p53. Journal of Biological Chemistry. Bethesda, USA: Amer. Soc. Biochem. Mol., 2001, roč. 276, č. 19, s. 16064-16069. ISSN 0021-9258. info
 • HOFR, Ctirad, Nicholas FARRELL a Viktor BRABEC. Thermodynamic properties of duplex DNA containing a site-specific d(GpG) intrastrand crosslink formed by an antitumor dinuclear platinum complex. Nucleic Acids Research. Oxford, UK: Oxford Press, 2001, roč. 29, č. 10, s. 2034-2040. ISSN 0305-1048. info
 • MALINA, Jaroslav, Olga NOVÁKOVÁ, Bernhard K. KEPPLER, Enzo ALESSIO a Viktor BRABEC. Biophysical analysis of natural, double-helical DNA modified by anticancer heterocyclic complexes of ruthenium(III) in cell-free media. Journal of Biological Inorganic Chemistry. germany: Springer-Verlag, 2001, roč. 6, č. 1, s. 435-445. ISSN 0949-368. info
 • ZEHNULOVÁ, Jana, Jana KAŠPÁRKOVÁ, Nicholas FARRELL a Viktor BRABEC. Conformation, recognition by high mobility group domain proteins, and nucleotide excision repair of DNA intrastrand cross-links of novel antitumor trinuclear platinum complex BBR3464. Journal of Biological Chemistry. Bethesda, USA: Amer. Soc. Biochem. Mol., 2001, roč. 276, č. 25, s. 22191-22199. ISSN 0021-9258. info
 • MISSURA, Miriam, Tonko BUTERIN, Robert HINDGES, Ulrich HUBSCHER, Jana KASPARKOVA, Viktor BRABEC a Hanspeter NAEGELI. Double-check probing of DNA bending and unwinding by XPA-RPA: an architectiral function in DNA repair. EMBO Journal. Oxford, UK: Oxford University Press, 2001, roč. 20, č. 13, s. 3554-3564. ISSN 1460-2075. info
 • KAŠPÁRKOVÁ, Jana, Nicholas FARRELL a Viktor BRABEC. Sequence specificity, conformation, and recognition by HMG1 protein of major DNA interstrand cross-links of antitumor dinuclear platinum complexes. Journal of Biological Chemistry. Bethesda, USA: Amer. Soc. Biochem. Mol. Biol., 2000, roč. 275, č. 21, s. 15789-15799. ISSN 0021-9258. info
 • MALINA, Jaroslav, Ctirad HOFR, Lucciana MARESCA, Giovanni NATILE a Viktor BRABEC. DNA interactions of antitumor cisplatin analogs containing enantiomeric amine ligands. Biophysical Journal. New York, USA: Rockefeller University, 2000, roč. 2000, č. 78, s. 2008-2021. ISSN 0006-3465. info
 • BRABEC, Viktor, Kamila NEPLECHOVÁ, Jana KAŠPÁRKOVÁ a Nicholas FARRELL. Steric control of DNA interstrand cross-link sites of trans platinum complexes: specificity can be dictated by planar nonleaving groups. Journal of Biological Inorganic Chemistry. Germany: Springer-Verlag, 2000, roč. 2000, č. 5, s. 364-368. ISSN 0949-8257. info
 • BRABEC, Viktor. DNA sensor for the determination of antitumor platinum compounds. Electrochimica Acta. UK: Pergamon, 2000, roč. 2000, č. 45, s. 2929-2932. ISSN 0013-4686. info
 • BRABEC, Viktor. Chemistry and structural biology of 1,2-interstrand adducts of cisplatin. In Platinum Based Drugs in Cancer Therapy. Totowa, New Jersey, USA: Humana Press, Inc, 2000. s. 37-61. ISBN 0-89603-599-9. info
 • KOSTRHUNOVÁ, Hana a Viktor BRABEC. Conformational analysis of site-specific DNA cross-links of cisplatin-distamycin conjugates. Biochemistry. Washington, USA: American Chemical Society, 2000, roč. 2000, č. 39, s. 12639-12649. ISSN 0006-2960. info
 • NOVÁKOVÁ, Olga, Ctirad HOFR a Viktor BRABEC. Modification of natural, double-helical DNA by antitumor cis- and trans-[Cl2(Me2SO4)4Ru] in cell-free media. Biochemical Pharmacology. Oxford, UK: Elsevier, 2000, roč. 60, č. 12, s. 1761-1771. ISSN 0006-2952. info
 • BRABEC, Viktor, Jana KAŠPÁRKOVÁ, Oldřich VRÁNA, Olga NOVÁKOVÁ, John W. COX, Yun QU a Nicholas FARRELL. DNA modifications by a novel bifunctional trinuclear platinum Phase I anticancer agent. Biochemistry. Washington, USA: American Chemical Society, 1999, č. 38, s. 6781-6790. ISSN 0006-2960. info
 • LOSKOTOVÁ, Hana a Viktor BRABEC. DNA interactions of cisplatin tethered to the DNA minor groove binder distamycin. European Journal of Biochemistry. New Yor, USA: Springer, 1999, č. 266, s. 392-402. ISSN 0014-2956. info
 • KAŠPÁRKOVÁ, Jana, Olga NOVÁKOVÁ, Oldřich VRÁNA, Nicholas FARRELL a Viktor BRABEC. Effect of geometric isomerism in dinuclear platinum antitumor complexes on DNA interstrand cross-linking. Biochemistry. Washington, USA: American Chemical Society, 1999, č. 38, s. 10997-11010. ISSN 0006-2960. info
 • NEPLECHOVÁ, Kamila, Jana KAŠPÁRKOVÁ, Oldřich VRÁNA, Olga NOVÁKOVÁ, Abraha HABTEMARIAM, Beth WATCHMAN, Peter SADLER a Viktor BRABEC. DNA interactions of new antitumor aminophosphine platinum(II) complexes. Molecular Pharmacology. Baltimore, USA: Williams and Wilkins, 1999, č. 56, s. 20-30. ISSN 0026-895X. info
 • MCGREGOR, Tracey, Zdeňka BALCAROVÁ, Yun QU, M.C. TRAN, Renata ŽALUDOVÁ, Viktor BRABEC a Nicholas FARRELL. Sequence-dependent conformational changes in DNA induced by polynuclear platinum complexes. Journal of Inorganic Biochemistry. New York, USA: Elsevier, 1999, č. 77, s. 43-46. ISSN 0162-0134. info
 • BALCAROVÁ, Zdeňka, Jana KAŠPÁRKOVÁ, Alena ŽÁKOVSKÁ, Olga NOVÁKOVÁ, Maria F. SIVO, Giovanni NATILE a Viktor BRABEC. DNA interactions of a novel platinum drug, cis-[PtCl(NH3)2(N7-acyclovir)]+. Molecular Pharmacology. Baltimore, USA: Williams and Wilkins, 1998, č. 53, s. 846-855. ISSN 0026-895X. info
 • ŽÁKOVSKÁ, Alena, Olga NOVÁKOVÁ, Zdeňka BALCAROVÁ, Uli BIERBACH, Nicholas FARRELL a Viktor BRABEC. DNA interactions of antitumor trans-[PtCl2(NH3)(quinoline)]. European Journal of Biochemistry. New York, USA: Springer, 1998, č. 254, s. 547-557. ISSN 0014-2956. info
 • BRABEC, Viktor, Vladimír KLEINWÄCHTER a Vladimír VETTERL. Structure, chemical reactivity and electromagnetic properties of nucleic acids. In Bioelectrochemistry: Principles and Practice. Basel, Switzerland: Birkhäuser Verlag, 1997. s. 1-104. 5. ISBN 3-7643-5296-5. info
 • QU, Yun, Nicholas FARRELL, Jana KAŠPÁRKOVÁ a Viktor BRABEC. DNA binding of properties of trinuclear platinum complex. Journal of Inorganic Biochemistry. New York: Elsevier, 1997, č. 67, s. 174. ISSN 0162-0134. info
 • TANIGUCHI, Isao, Yun MIE, Katsuhiko NISHIYAMA, Viktor BRABEC, Olga NOVÁKOVÁ, S. NEYA a N. FUNASAKI. Electrochemistry of monoazahemin reconstituted myoglobin at an indium oxide electrode. Journal of Electroanalytical Chemistry. Lausanne, Switzerland: Elsevier, 1997, č. 420, s. 5-9. ISSN 0022-0728. info
 • ŽALUDOVÁ, Renata, Giovanni NATILE a Viktor BRABEC. The effect of antitumor trans-[PtCl2(E-iminoether)2] on B->Z transition in DNA. Anti-Cancer Drug Design. Oxford, UK: Oxford Press, 1997, č. 12, s. 295-309. ISSN 0266-9536. info
 • ŽALUDOVÁ, Renata, Alena ŽÁKOVSKÁ, Jana KAŠPÁRKOVÁ, Zdeňka BALCAROVÁ, Vladimír KLEINWÄCHTER, Oldřich VRÁNA, Nicholas FARRELL a Viktor BRABEC. DNA interactions of bifunctional dinuclear platinum(II) antitumor agents. European Journal of Biochemistry. New York, USA: Springer, 1997, č. 246, s. 508-517. ISSN 0014-2956. info
 • ŽALUDOVÁ, Renata, Alena ŽÁKOVSKÁ, Jana KAŠPÁRKOVÁ, Zdeňka BALCAROVÁ, Oldřich VRÁNA, Mauro COLUCCIA, Giovanni NATILE a Viktor BRABEC. DNA modifications by antitumor trans-[PtCl2(E-iminoether)2]. Molecular Pharmacology. Baltimore, USA: Williams and Wilkins, 1997, č. 52, s. 354-361. ISSN 0026-895X. info
 • BRABEC, Viktor, Vladimír VETTERL a Oldřich VRÁNA. Electroanalysis of biomacromolecules. In Bioelectrochemistry: Principles and Practice. Basel, Switzerland: Birkhäuser Verlag, 1996. s. 287-359. Bioelectrochemistry:Principles and Practice, Vol.3. ISBN 3-7643-5084-9. info
 • BRABEC, Viktor, Oldřich VRÁNA, Olga NOVÁKOVÁ, Vladimír KLEINWÄCHTER, Francesco INTINI, Mauro COLUCCIA a Giovanni NATILE. DNA adducts of antitumor trans-[PtCl2(E-imino ether)2]. Nucleic Acids Research. Oxford, UK: Oxford Press, 1996, č. 24, s. 336-341. ISSN 0305-1048. info
 • KAŠPÁRKOVÁ, Jana, K.J. MELISH, Yun QU, Viktor BRABEC a Nicholas FARRELL. Site-specific d(GpG) intrastrand cross-links formed by dinuclear platinum complexes. Bending and NMR studies. Biochemistry. Washington, DC, USA: American Chemical Society, 1996, č. 35, s. 16705-16713. ISSN 0006-2960. info
 • NIKI, Katsumi, Oldřich VRÁNA a Viktor BRABEC. Spectroelectrochemistry. In Bioelectrochemistry: Principles and Practice. Basel, Switzerland: Birkhäuser Verlag, 1996. s. 251-287. 3. ISBN 3-7643-5084-9. info
 • VRÁNA, Oldřich, Vladimír BOUDNÝ a Viktor BRABEC. Superhelical torsion controls DNA interstrand cross-linking by antitumor cis-diamminedichloroplatinum (II). Nucleic Acids Research. Oxford, UK: Oxford Press, 1996, roč. 24, (20), s. 3918-3925. ISSN 0305-1048. info
 • ŽALUDOVÁ, Renata, Vladimír KLEINWÄCHTER a Viktor BRABEC. The effect of ionic strength on melting of DNA modified by platinum(II) complexes. Biphysical Chemistry. Amsterdam: North-Holland Publishing Co, 1996, č. 60, s. 135-142. ISSN 0301-4622. info
 • KAŠPÁRKOVÁ, Jana a Viktor BRABEC. Recognition of DNA interstrand cross-links of cis-diamminedichloroplatinum(II) and its trans isomer by DNA- binding proteins. Biochemistry. Washington, DC, USA: American Chemical Society, 1995, č. 34, s. 12379-12387. ISSN 0006-2960. info
 • NOVÁKOVÁ, Olga, Jana KAŠPÁRKOVÁ, Oldřich VRÁNA, Paul M. VANVLIET, Jan REEDIJK a Viktor BRABEC. Correlation between cytotoxicity and DNA binding of polypyridyl ruthenium complexes. Biochemistry. Washington, DC, USA: American Chemical Society, 1995, č. 34, s. 12369-12378. ISSN 0006-2960. info
 • NOVÁKOVÁ, Olga, Oldřich VRÁNA, Valerie I. KISELEVA a Viktor BRABEC. DNA interactions of antitumor platinum(IV) complexes. European Journal of Biochemistry. New York, USA: Springer, 1995, č. 228, s. 616-624. ISSN 0014-2956. info
 • VAN VLIET, Paul M., S.M.S. TOEKIMIN, J.G. HAASNOOT, Jan REEDIJK, Olga NOVÁKOVÁ, Oldřich VRÁNA a Viktor BRABEC. mer-[Ru(terpy)Cl3] (terpy = 2,2':6',2''-terpyridine) shows biological activity, forms interstrand cross-links in DNA and binds two guanine derivatives in a trans configuration. Inorganica Chimica Acta. Oxford, UK: Elsevier Science, 1995, č. 231, s. 57-65. ISSN 0020-1693. info
 • BRABEC, Viktor, Vladimír BOUDNÝ a Zdeňka BALCAROVÁ. Monofunctional adducts of platinum (II) produce in DNA a sequence-dependent local denaturation. Biochemistry. Washington, DC, USA: American Chemical Society, 1994, roč. 33, (6), s. 1316-1322. ISSN 0006-2960. info
 • BRABEC, Viktor a Vladimír BOUDNÝ. Monofunctional and interstrand DNA adducts of platinum (II) complexes. Metal-based Drugs. London, UK: Freud Publishing House Ltd., 1994, roč. 1, s. 195-200. ISSN 0793-0291. info
 • LENG, Marc a Viktor BRABEC. DNA adducts of cisplatin, transplatin and platinum-intercalating drugs. In DNA Adducts: Identification and Biological Significance. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer, 1994. s. 339-348. IARC Scientific Publications, No. 125. info
 • TIMKOVSKII, Andrej L., Zdeňka BALCAROVÁ a Viktor BRABEC. Analysis of structural defects of poly(G).poly(C) complex. Molecular Biology. New York, USA: Consultants Bureau, 1994, č. 28, s. 661-663. ISSN 0026-8933. info
 • BRABEC, Viktor, Miroslav ŠÍP a Marc LENG. DNA conformational distortion produced by site-specific interstrand cross-link of trans-diamminedichloroplatinum(II). Biochemistry. Washington, DC, USA: American Chemical Society, 1993, č. 32, s. 11676-11681. ISSN 0006-2960. info
 • BRABEC, Viktor a Zdeňka BALCAROVÁ. Restriction enzyme cleavage of DNA modified by platinum(II) complexes. European Journal of Biochemistry. New York, USA: Springer, 1993, č. 216, s. 183-187. ISSN 0014-2956. info
 • BRABEC, Viktor a Marc LENG. DNA interstrand cross-links of trans-diamminedichloroplatinum(II) are preferentially formed between guanine and complementary cytosine residues. Proceeding of the National Academy of Sciences of the USA. Washington, DC, USA: National Academy of Sciences of the USA, 1993, č. 90, s. 5345-5349. ISSN 0027-8424. info

23. 5. 2002

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info