PhDr. Mojmír Muzikant, CSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Mojmír Muzikant, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Lingvistika konkrétních jazyků (germánské jazyky)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení zpětvzetí návrhu uchazečem
Datum zahájení řízení 25. 4. 2013
Datum ukončení řízení 2. 10. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Kleiner Mährischer Sprachatlas der deutschen Dialekte
Oponenti habilitační práce Prof. Dr. Rüdiger Harnisch (Univerzita Passau)
Prof. Dr. Norbert Richard Wolf, dr. h.c. (Univerzita Würzburg)
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D. (Masarykova univerzity)
Členové prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. (Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. (Ostravská univerzita v Ostravě)
Prof. Dr. Norbert Richard Wolf, dr. h.c. (Univerzita Würzburg)
doc. PhDr. Jaromír Zeman, CSc. (Masarykova univerzita)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info