prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

profesor – Klinika radiologie a nukleární medicíny


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 3006
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Pracoviště uchazeče v době konání řízení LF MU Brno
Obor řízení Radiologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 24. 11. 1998
Datum ukončení řízení 25. 6. 1999
Habilitační práce (veřejná část) Léčba nevaskulárních stenóz kovovými stenty
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Alfréd Belán, DrSc. (Institut klinické a experimentální medicíny Praha)
prof. MUDr.Jaromír Kolář, DrSc. (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 2. 2. 1999
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Karel Benda, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Alfréd Belán, DrSc. (IKEM Praha)
doc. MUDr. Jan Peregrin, DrSc. (IKEM Praha)
prof. MUDr. Jaromír Kolář, DrSc. (UK Praha, ILF)
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 11. 2. 1999
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Radiologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 20. 6. 2002
Datum ukončení řízení 10. 11. 2003
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 1. 2003
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Karel Benda, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jaromír Kolář, DrSc. (IDVPZ Praha)
prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc. (UK-Lékařská fakulta Bratislava)
prof. MUDr. Josef Nekula, CSc. (UP-Lékařská fakulta Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 1. 2003
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 20. 5. 2003

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info