prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

Přednosta kliniky – Klinika radiologie a nukleární medicíny


Telefon: 532 23 3006
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Pracoviště uchazeče v době konání řízení LF MU Brno
Obor habilitace Radiologie
Habilitační práce (veřejná část) Léčba nevaskulárních stenóz kovovými stenty
Datum zahájení 24. 11. 1998
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Karel Benda, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Alfréd Belán, DrSc. (IKEM Praha)
doc. MUDr. Jan Peregrin, DrSc. (IKEM Praha)
prof. MUDr. Jaromír Kolář, DrSc. (UK Praha, ILF)
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
Oponenti prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Alfréd Belán, DrSc. (Institut klinické a experimentální medicíny Praha)
prof. MUDr.Jaromír Kolář, DrSc. (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 2. 2. 1999
Datum zasedání VR fakulty 11. 2. 1999
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 25. 6. 1999
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor jmenování Radiologie
Datum zahájení 20. 6. 2002
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Karel Benda, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jaromír Kolář, DrSc. (IDVPZ Praha)
prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc. (UK-Lékařská fakulta Bratislava)
prof. MUDr. Josef Nekula, CSc. (UP-Lékařská fakulta Olomouc)
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 1. 2003
Datum zasedání VR fakulty 23. 1. 2003
Datum zasedání VR MU 20. 5. 2003
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 10. 11. 2003

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info