prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

přednosta kliniky – Klinika radiologie a nukleární medicíny


telefon: 532 23 3006
e‑mail:
Školitel

Obor: Radiologie - zobrazovací metody

školitel doktorských studentů
Tomáš Andrašina absolvent 2013, téma: Endoluminální radiofrekvenční ablace žlučových cest
Daniel Bartušek absolvent 2008, téma: Vyšetření poruchy defekace zobrazovacími metodami
Igor Černý absolvent 2017, téma: Diagnostika neuroblastomu pomocí 1231-MIBG a semikvantitativní hodnocení 1231-MIBG
Eva Janů téma: Kontrastní ultrazvuk (CEUS) ložiskových lézí prsu
Alexandra Litavcová téma: Kvantitativní hodnocení 18F-FDG PET/MR vyšetření zahrnující difuzně vážené zobrazení (DWI) a posouzení perfuze pomocí dynamického kontrastního MR zobrazení (DCE-MR) u karcinomu rekta
Tomáš Rohan téma: Srovnání technik ireverzibilní elektroporace a termální ablace (experiment na zvířeti)
Markéta Smělá absolvent 2012, téma: Využití ultrazvuku u pacientů s celiakií
Monika Staňková téma: Volumetrické hodnocení hepatocelulárního karcinomu po radiologických intervenčních metodách
Miriama Šmajerová téma: Kontrastní ultrasonografie v hodnocení náhodných fokálních jaterních lézí - ekonomická analýza
Miloš Šteffl absolvent 2006, téma: Použití stentů a chirurgie při léčbě průdušnicového zúžení
Jiří Tesař absolvent 2005, téma: Sdílení obrazové dokumentace RTG pracoviště pomocí Internetu
Ladislav Zadražil absolvent 2014, téma: Kostní scintigrafie a SPECT/CT v diagnostice kostních metastáz a avaskulární nekrózy hlavice stehenní kosti u dospělých

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info