prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

přednosta kliniky – Klinika radiologie a nukleární medicíny


telefon: 532 23 3006
e‑mail:
Školitel

Obor: Radiologie - zobrazovací metody

Obor: Radiologie - zobrazovací metody

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech