doc. MUDr. Radek Veselý, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Radek Veselý, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 12. 4. 2016
Datum ukončení řízení 1. 2. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Tibiotalokalkaneální artrodéza retrográdním zajištěným hřebem
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. (Nemocnice Nové Město na Moravě - Ortopedie)
doc. MUDr. Tomáš Pešl, Ph.D. (Klinika dětské chirurgie a traumatologie Praha)
doc. MUDr. Pavel Dráč, Ph.D. (Traumatologické oddělení FN Olomouc)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 9. 2016 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (Lékařská fakulta)
Členové doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D. (LF UP Olomouc)
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. (Fakultní nemocnice Ostrava)
prof. MUDr. Petr Havránek, CSc. (Fakultní Thomayerova nemocnice Praha)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 10. 2016