prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.


telefon: 547 193 372
e‑mail: