prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Dermatovenerologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 21. 6. 2001
Datum ukončení řízení 4. 12. 2001
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jiří Záhejský, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Zdeněk Vlašín, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr.Jozef Buchvald, DrSc. (UK - Lékařská fakulta Bratislava)
prof.MUDr.Vladimír Resl, DrSc. (UK - Lékařská fakulta Plzeň)
prof.MUDr.František Vosmík, DrSc. (UK - 1. Lékařská fakulta Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 18. 10. 2001
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 4. 12. 2001

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info