doc. JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

docentka – Katedra mezinárodního a evropského práva


kancelář: 234
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4935
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Mezinárodní právo soukromé
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 5. 9. 2019
Datum ukončení řízení 1. 2. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Role veřejného zájmu v mezinárodní obchodní arbitráži
Důvod pro omezení zveřejnění práce: smlouva s nakladatelstvím - licenční omezení
Oponenti habilitační práce prof. Ing. JUDr. Mgr. Alexander Bělohlávek, PhD., M.A. (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. (Právnická fakulta, Univerzita Karlova)
doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LL.M. (Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 9. 2020 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (Právnická fakulta MU)
Členové prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (Právnická fakulta MU)
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta)
doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M. (Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. Dr. Martina Repas (Právnická fakulta, Univerzita v Mariboru)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 12. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info