RNDr. Andrea Bardůnek Valigurová, Ph.D.


kancelář: bud. D31/331
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7895
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Andrea Bardůnek Valigurová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Zoologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení vědecká rada fakulty souhlasí s návrhem
Datum zahájení řízení 27. 5. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Strategies of parasitism in early branching Apicomplexa
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze)
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
doc. Dr. rer. nat. Peter Vďačný, PhD. (Univerzita Komenského Bratislava)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 11. 2019 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, PhD. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. (BIOCEV UK Praha)
doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D. (BC AV ČR České Budějovice)
doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr. (Univerzita Karlova v Praze)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 9. 2020