doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.

proděkan pro vnější vztahy Přírodovědecké fakulty
vedoucí pracoviště – Parazitologie


kancelář: bud. D31/312
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3920
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Přírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Proděkan pro vnější vztahy
Fakulta / Pracoviště MU ParazitologiePřírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Vedoucí pracoviště

Členství v akademických orgánech

Kolegium děkana Přírodovědecká fakulta
Oborová komise Parazitologie, Parasitology, Parazitologie, Parazitologie
Redakční rada Magazínu M Masarykova univerzita
Rozšířené kolegium děkana Přírodovědecká fakulta
Vědecká rada Přírodovědecká fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU ParazitologiePřírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Docent
kancelář bud. D31/312Kamenice 753/5, 625 00 Brno
telefon 549 49 3920
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 1931
Interní informace Portál MU IS MU