doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

docent – Katedra sociální politiky a sociální práce


kancelář: 5.10
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3892
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Sociální politika a sociální práce
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 28. 4. 2021
Datum ukončení řízení 1. 1. 2022
Habilitační práce (veřejná část) Youth, labour market insecurity and institutions
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D. (Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava)
Prof. Rumiana Stoilova (Bulharská Akademie věd)
Bill Jordan (University of Plymouth)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 10. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (Fakulta sociálních studií MU)
Členové doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc. (Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)
prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc (Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd)
Prof. Bjørn Hvinden, Ph.D. (Oslo Metropolitan University)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 12. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info