doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Ladislav Bedřich, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Katedry
Obor řízení Kinantropologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sportovních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 24. 1. 2007
Datum ukončení řízení 1. 6. 2009
Habilitační práce (veřejná část) Posuzování intenzity pohybového zatížení ve fotbalovém utkán
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Vladimír Smrčka, CSc. (MU - Fakulta sportovních studií)
doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc. (FTK UP Olomouc)
doc. PaedDr. Miroslav Holienka, Ph.D. (FTVŠ UK Bratislava)
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 2. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vladimír Hellebrandt, PhD. (MU - Fakulta sportovních studií)
Členové prof. PhDr. Jaroslav Motyčka, DrSc. (MU - Fakulta sportovních studií)
doc. PaedDr. Miroslav Holienka, Ph.D. (FTVŠ UK Bratislava)
doc. PaedDr. Pavol Peráček, Ph.D. (FTVŠ UK Bratislava)
doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc. (FTK UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 2. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info