doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc.


Kancelář: bud. A33/225
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 8632
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Fakulta sportovních studií
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Ladislav Bedřich, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Katedry
Obor habilitace Kinantropologie
Habilitační práce (veřejná část) Posuzování intenzity pohybového zatížení ve fotbalovém utkán
Datum zahájení 24. 1. 2007
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vladimír Hellebrandt, PhD. (MU - Fakulta sportovních studií)
Členové prof. PhDr. Jaroslav Motyčka, DrSc. (MU - Fakulta sportovních studií)
doc. PaedDr. Miroslav Holienka, Ph.D. (FTVŠ UK Bratislava)
doc. PaedDr. Pavol Peráček, Ph.D. (FTVŠ UK Bratislava)
doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc. (FTK UP Olomouc)
Oponenti prof. MUDr. Vladimír Smrčka, CSc. (MU - Fakulta sportovních studií)
doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc. (FTK UP Olomouc)
doc. PaedDr. Miroslav Holienka, Ph.D. (FTVŠ UK Bratislava)
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 2. 2008
Datum zasedání VR fakulty 5. 2. 2008
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 6. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info