doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc.


e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Ladislav Bedřich, nar. 18.7.1949
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1991: CSc.,kandidát pedagogických věd na FTVS UK v Praze. Název práce: Výsledky přípravy učitelů na Pedagogické fakultě UJEP v Brně
 • 1980: PhDr., rigorózní zkouška. Název práce: Vyhodnocení přijímacích zkoušek kandidátů studia tělesné výchovy na PdF UJEP v Brně pro šk. rok 1979/80 a zněny tělesné výkonnosti studentů v průběhu I. ročníku studia PdF UJEP v Brně.
 • 1978-80: rekvalifikační studium aprobace tělesná výchova/geografie, Přírodovědecká fakula UJEP v Brně.
 • 1979: vysokoškolská pedagogika - 2. semestr. Studium na Filozofické fakultě UJEP v Brně
 • 1974: Pedagogická fakulta UJEP v Brně, obor tělesná výchova/zeměpis
 • 1968: maturita na SPŠS v Brně
 • 1964: ukončení ZDŠ
Přehled zaměstnání
 • 2001-dosud: MU, FSpS, katedra kineziologie
 • 1995-2001: KTK PdF MU v Brně
 • 1991-95: OSVČ - trenér FK KPS Brno - FC LeRK Brno
 • 1986-91: KTV VUT v Brně, fakulta elektrotechnická
 • 1977-86: KTV PdF UJEP v Brně
 • 1974-77: učitel na ZDŠ
Pedagogická činnost
 • bk024 Teorie sportovního tréninku I FSpS (podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007) bk208 Vybrané kapitoly z teorie sportovního tréninku FSpS (podzim 2006, podzim 2007) bp024 Teorie sportovního tréninku I FSpS (podzim 2006, podzim 2007) bp208 Vybrané kapitoly z teorie sportovního tréninku FSpS (podzim 2006, podzim 2007) ct024 Teorie sportovního tréninku I FSpS (podzim 2007) c024 Teorie sportovního tréninku I FSpS (podzim 2007) d021 Sportovní trénink FSpS (jaro 2008) nk012 Vybrané kapitoly z teorie sportovního tréninku FSpS (podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008) np012 Vybrané kapitoly z teorie sportovního tréninku FSpS (podzim 2006, podzim 2007) p024 Fotbal FSpS (jaro 2006, jaro 2007) t008 Biomechanika FSpS (jaro 2006) t011 Seminář k biomechanice II FSpS (jaro 2006) t082 Seminář k teorii sportovního tréninku FSpS (jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, jaro 2008) t123 Teorie sportovního tréninku T II FSpS (jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008) t160 Zkouška z teorie sportovního tréninku FSpS (jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008) t188 Seminář k biomechanice I FSpS (podzim 2006, podzim 2007) t196 Teorie sportovního tréninku A FSpS (jaro 2007, jaro 2008) t198 Seminář k teorii sportovního tréninku R I FSpS (podzim 2006, podzim 2007) t199 Seminář k teorii sportovního tréninku R II FSpS (jaro 2007, jaro 2008) t202 Teorie sportovního tréninku R II FSpS (jaro 2007) t217 Teorie sportovního tréninku T I FSpS (podzim 2006) t608 Biomechanika FSpS (jaro 2006) t610 Biomechanika FSpS (jaro 2006) t611 Seminář k biomechanice II FSpS (jaro 2006) t643 Seminář k biomechanice S FSpS (jaro 2006) t644 Seminář k biomechanice I FSpS (jaro 2006) t682 Teorie sportovního tréninku I FSpS (podzim 2006) t683 Teorie sportovního tréninku II FSpS (jaro 2007, jaro 2008) t713 Zkouška z teorie sportovního tréninku FSpS (jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008) t716 Teorie sportovního tréninku FSpS (podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008) t728 Seminář k teorii sportovního tréninku R FSpS (podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008) t729 Teorie sportovního tréninku R I FSpS (podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008) t736 Seminář k teorii sportovního tréninku II FSpS (jaro 2007, jaro 2008) t738 Teorie sportovního tréninku R II FSpS (jaro 2007, jaro 2008)  Vedení diplomových (34) a bakalářských prací (15)  Vedení diplomových prací studia profesionální licence trenéra fotbalu UEFA (6)  Člen komise pro obhajoby rigorózních prací a státní rigorózní zkoušky  Člen zkušební komise SZZ o obhajob DP
Vědeckovýzkumná činnost
 • Ř Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název projektu: Inovace studijního oboru Tělesná výchova a sport vytvořením studijního směru Rozhodčí kolektivních sportů. 2008. Hlavní řešitel: BEDŘICH, L. Ř Rozvojový projekt č. 72 na rok 2007. Název projektu: Projekt programu na podporu a rozvoj vzdělávací činnosti veřejných vysokých škol. Telemark – nová forma sportovně pohybové aktivity. Hlavní řešitel: BEDŘICH, L. Ř Veřejná soutěž vypsaná organizací Nadace Universita pro rok 2007. Název projektu: Odborný fakultní časopis STUDIA SPORTIVA. Hlavní řešitel: BEDŘICH, L. sŘ RS-II-06 Komplexní sledování tělesné zdatnosti a výkonnosti na vysokých školách. Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Josef Pavlík, CSc.1981-1985 SŘ Projekt programu na podporu a rozvoj vzdělávací činnosti veřejných vysokých škol. Název projektu: Využití moderních metod pro kinematiku a dynamickou analýzu pohybových struktur ve výuce. Hlavní řešitel: Prof. PhDr. Vladimír Hellebrandt, Ph.D.
Akademické stáže
 • říjen 2007 Rakousko: 19 Internationales Skikolloqium - Hintertux, Padagogisches Institut des Bundes fur Niederosterreich Hollabrunn říjen 2006 Rakousko: 18 Internationales Skikolloqium - Hintertux, Padagogisches Institut des Bundes fur Niederosterreich Hollabrunn říjen 2005 Rakousko:17 Internationales Skikolloqium - Hintertux, Padagogisches Institut des Bundes fur Niederosterreich Hollabrunn říjen 2004 Rakousko:16 Internationales Skikolloqium - Hintertux, Padagogisches Institut des Bundes fur Niederosterreich Hollabrunn. prosinec 2004 Rakousko: 5. mezinárodní seminář. Padagogisches Institut des Bundes fur Niederosterreich Hollabrunn , Mölltal. říjen 2001 Rakousko:13 Internationales Skikolloqium - Hintertux, Padagogisches Institut des Bundes fur Niederosterreich Hollabrunn březen 2000 Francie: Chamonix-Francie, kongres pro učitele lyžování pořádaný Ministere de la Jeunnesse et des Sports (licenční zkouška) říjen 1999 Rakousko:11 Internationales Skikolloqium - Hintertux, Padagogisches Institut des Bundes fur Niederosterreich Hollabrunn únor 1998 Rakousko: Hochkar - lyžařský seminář - Padagogisches Institut des Bundes Hollabrunn. únor 1997 Rakousko: Hochkar - lyžařský seminář - Padagogisches institut des bundes Hollabrunn listopad 1996 Rakousko: Lackenhof - lyžařský seminář 6- Padagogisches institut des bundes Hollabrunn říjen 1983 Německo: Vysoká škola pedagogická Magdeburg (sportovní hry ve výukových plánech studia tv na pedagogických fakultách) březen 1981 Německo: Vysoká škola pedagogická Magdeburg (výukový program studia tělesné výchovy) leden 1977 Německo: Johangeorgenstadt - Vysoká škola pedagogická Magdeburg , lyžařský výcvik (lyžařský instruktor) Zahraniční stáže (jiné) červenec 2005 – Polsko, Krakov: Regioǹs Cup 2005 březen 1996 - USA: Dallas Baptist University, účast na Dallas Cup 96 červen 1994 - Malta: San Gwann Footbal duben 1993 - USA: Dallas, Baptist University (s účastí ve funkci trenéra KPS Brno) Dallas Cup 93 květen 1992 - Holandsko: HOLLAND CUP - D.W.S. Amsterdam, (tréninková metoda Carver a organizace mládeže v FC) červen 1991 – Německo, VfB Stuttgart
Universitní aktivity
 • Ústřední lektor školního lyžování – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Člen komise pro obhajobu rigorózní práce a státní rigorózní zkoušky ve studijním programu tělesná výchova a sport, obor tělesná výchova a sport. Člen České kinantropologické společnosti Člen Slovenské spoločnosti pre tělesnú výchovu a šport. Člen výkonné rady odborného časopisu STUDIA SPORTIVA Člen komise pro závěrečné oponentní řízení projektů řešených na FSpS MU za podpory Fondu rozvoje vysokých škol v roce 2007.
Mimouniversitní aktivity
 • Člen trenérské rady ČMFŽ Trenér fotbalu licence „A“ 2004-2005: Amatérská fotbalová reprezentace ČR 2000-2004: Slovan Břeclav, MSFL 1999-2000: FC Zeman Brno, MSFL 1995-1999: FC Dolní Kounice, divize + MSFL 1989-1995: FK KPS Brno – FC LeRK Brno (1. dorostenecká liga – starší ligový dorost) Trenér alpských disciplín (2.tř.) 1977-1989: LO Technika Brno (účast na IX. ZSU 1978 – Špindlerův Mlýn, Československo, XI. SZU 1983 – Sofia, Bulharsko, XIII. SZU 1987 – Štrbské Pleso, Československo, XIV. SZU 1989 Sofia – Bulharsko) Organizátor a lektor vzdělávání fotbalových trenérů licence A,B Lektor vzdělávání fotbalových trenérů licence B Lektor lyžařského svazu, Sdružení lyžařů Moravy a Slezska, alpské disciplíny (od roku 1993) Lektor vzdělávacích kurzů v rámci Akreditace MŠMT, CESA VUT Brno – vzdělávací a poradenské centrum Lektor priebežného vzdelávania učitelov tělesnem výchovy. Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja v Bratislave,
Vybrané publikace
 • NOVÁ, Jana, Tracy TAYLOR, Jens Peter SORENSEN, Ashlee MORGAN, Ladislav BEDŘICH a Zoran HELBICH. Case Studies. Human Resources Management in Sport. Brno: Faluty of Sports Studies, Masaryk Univesrity Brno, 2017. neuveden. ISBN 978-80-210-8486-5. URL info
 • TAJTÁKOVÁ, Mária, Jana NOVÁ a Ladislav BEDŘICH. Marketing neziskových organizácií, športu a kultúry. první. Bratislava: Wolters Kluwer s.r.o., 2016. s. 81-110,115-118, 34 s. ISBN 978-80-8168-407-4. info
 • NOVÁ, Jana a Ladislav BEDŘICH. Znalostní management a vzdělávání jako stimul rozvoje lidských zdrojů ve sportu. In Ferenčíková Soňa; Šestáková Monika. 7th International Research Conference Management Challenes in the 21st Century. Bratislava: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2015. s. nestránkováno, 9 s. ISBN 978-80-89306-30-5. URL info
 • KORVAS, Pavel a Ladislav BEDŘICH. Struktura sportovního výkonu. Učební texty pro studenty FSpS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 143 s. ISBN 978-80-210-6695-3. info
 • BEDŘICH, Ladislav. Charakteristika sportovního výkonu - skripta v PDF ke stažení. In doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc. Struktura sportovního výkonu - skripta v PDF ke stažení. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. s. 10-12. 1. ISBN 978-80-210-6856-8. URL info
 • BEDŘICH, Ladislav. Struktura sportovního výkonu ve fotbalu. In doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc. Struktura sportovního výkonu. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. s. 91-97. 1. ISBN 978-80-210-6695-3. info
 • BEDŘICH, Ladislav, Jiří NYKODÝM a Tomáš PĚTIVLAS. Teorie sportovního tréninku I. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 58 s. ISBN 978-80-210-7461-3. URL info
 • BEDŘICH, Ladislav a Josef DOVALIL. Sylabus teorie a didaktika sportu I. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X. URL info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Viktor PACHOLÍK, Dagmar TRÁVNÍKOVÁ, Ladislav BEDŘICH a Barbora JALOVECKÁ. The influence of socially economical processes on changes of psychological parameters of the personality of a university student with sport specialization. In Rudikovskije čtenija. první. Rostov na Donu: Ruská asociace psychologů tělesné výchovy a sportu, 2008. s. 52-55. info
 • BEDŘICH, Ladislav, Petr BEDŘICH a Jan KLOUČEK. Sjezdové lyžování nejen z aspektu tělesné zátěže. Praha: Debora, 2008. info
 • BEDŘICH, Ladislav, Michal CHARVÁT a Petr BEDŘICH. Alpské lyžování z aspektu tělesné zátěže. In Soubory na disku CD - Vědecké práce na podporu projektov VEGA. Trnava: STU - Materiálovotechnologická fakulta, KTVŠ, 2007. s. 21-26. ISBN 978-80-227-2678-8. info
 • BEDŘICH, Ladislav a Petr BEDŘICH. Marketing ve sportu. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
 • BEDŘICH, Ladislav a Michal CHARVÁT. Alpiner skilauf. Hollabrunn, 2007. info
 • ONDRÁČEK, Jan, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Ladislav BEDŘICH a Radek VOBR. Cyklistika a cykloturistika v osnovách škol. Studia Kinanthropologica. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007, roč. 8, č. 2, s. 105-109, 120 s. ISSN 1213-2101. info
 • BEDŘICH, Ladislav. Fotbal - rituální hra moderní doby. Brno: Mararykova univerzita, Brno, 2006. 195 s. Řada A. ISBN 80-210-3927-2. info
 • BEDŘICH, Ladislav a Petr BEDŘICH. Zjišťování intenzity herního zatížení u vybraných sportovních aktivit. In FSpS MU. Sport a kvalita života. Brno: Mararykova univerzita, Brno, 2006. s. 57-59. ISBN 80-210-3863-2. info
 • BEDŘICH, Ladislav, Marie BLAHUTKOVÁ a Martin SEBERA. Instituce v globální společnosti a její role v boji proti negativním jevům. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. první. Olomouc: UP Olomouc, 2005. s. 53-61. ISBN 80-244-1116-4. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Ladislav BEDŘICH a Martin SEBERA. Psychologická charakteristika osobnosti vysokoškolského studenta v oboru tělesná výchova. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. první. Olomouc: UP Olomouc, 2005. s. 221-226. ISBN 80-244-1116-4. info
 • SEBERA, Martin, Ladislav BEDŘICH, Marie BLAHUTKOVÁ, Aleš SEKOT, Jan NOVOTNÝ a Jaroslav NEKOLA. Výzkum zneužívání dopingových látek ve sportu u adolescentů v ČR. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. první. Olomouc: UP Olomouc, 2005. s. 304-315. ISBN 80-244-1116-4. info
 • BEDŘICH, Ladislav a Petr BEDŘICH. Registrace a vyhodnocení hodnot krevního laktátu v soutěžním zatížení. In FSpS MU. Sport a kvalita života. Brno: Mararykova univerzita, Brno, 2005. s. 20-26, 98 s. ISBN 80-210-3863-2. info
 • BEDŘICH, Ladislav. Carving a jeho místo v didaktice lyžování. In Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. Brno: MU, 2001. s. 90-93. ISBN 80-210-2712-6. info
 • BEDŘICH, Ladislav. Učíme lyžovat v lyžařských školách. I. Olomouc: SKI-MAX, 2001. 70 s. info
 • BEDŘICH, Ladislav. K problematice ověřování efektivity učebních postupů při výuce sjíždění a zatáčení na lyžích. Sborník. Brno: PdF MU Brno, 1998. 8 s. ISBN 80-210-1944-1. info
 • STROBL, Karel a Ladislav BEDŘICH. Učíme lyžovat. Olomouc: SKI-MAX, 1998. info

25. 9. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info