doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D.

docent – Ústav fyziky kondenzovaných látek


kancelář: pav. 09/02028
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5886
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Petr Mikulík, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzika kondenzovaných látek
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 22. 12. 2008
Datum ukončení řízení 1. 12. 2009
Habilitační práce (veřejná část)
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (FSI VUT Brno)
RNDr. Zdeněk Šourek, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR Praha)
Jürgen Härtwig, Dr.rer.nat. habil. (ESRF Grenoble)
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 10. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Václav Holý, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (VUT - Fakulta strojního inženýrství)
doc. RNDr. Radomír Kužel, CSc. (UK Praha - MFF)
Ing. Matej Jergel, DrSc. (Fyzikálny ústav SAV Bratislava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 10. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info