doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.


Kancelář: A303
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 5940
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Fakulta informatiky
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor habilitace Informatika
Habilitační práce (veřejná část) Web-Based Services For Technology-Enhanced Learning
Datum zahájení 10. 4. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. František Plášil, DrSc. (MFF UK Praha)
Členové prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D. (FI MU)
prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc. (MFF UK Praha)
prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. (VŠE)
Ing. Jaroslav Zelený, CSc. (IBM ČR)
Oponenti prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc. (FI MU)
prof. Erich Schikuta (Universität Wien)
Dr George Feuerlicht (University of Technology, Sydney)
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 10. 2008
Datum zasedání VR fakulty 7. 11. 2008
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 12. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info