doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.


Kancelář: A303
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 5940
E‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita v Brně
  Fakulta informatiky
  Katedra počítačových systémů a komunikací
  Botanická 68a
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • proděkan, docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008: doc. v oboru Informatika, habilitační práce "Web-Based Services For Technology-Enhanced Learning"
 • 1998: Dr. v oboru Obecné otázky matematiky a informatiky, disertační práce "Analýza a návrh metadatového modelu pro environmentální data", FI MU Brno
 • 1995: Mgr. v učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů Matematika-informatika, diplomová práce "Metodika objektově orientovaného programování", FI MU Brno
Přehled zaměstnání
 • 2008 - dosud: FI MU Brno, KPSK, docent 2007 - dosud: University of Vienna, Faculty of Computer Science, externí učitel
 • 2004 - dosud: FI MU Brno, proděkan pro celoživotní vzdělávání
 • 1998 - 2008: FI MU Brno, KIT a KPSK, odborný asistent
 • 1996 - 1998: FI MU Brno, KIT, asistent
 • 1996 - 1998: PEF MZLU Brno, ÚI, odborný asistent
Pedagogická činnost
 • Aktuální výuka:
 • Seminář z programování v jazyce Java (od 2006)
 • Vývoj programových systémů v jazyce Java (od 2005)
 • Programování v jazyce Java (od 2002)
 • Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace (od 2002)
 • Environmentalistika (od 1998)
 • Předchozí výuka:
 • Návrh algoritmů I (do 2007)
 • Seminář z návrhu algoritmů (do 2002)
 • Úvod do programování (do 2002)
 • Vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací:
 • Rozsáhlé softwarové architektury
 • Webové systémy, principy návrhu, technologie a nástroje
 • Moderní značkovací jazyky
 • Elektronická podpora výuky a využití IT na školách
 • Zkušební komise:
 • Člen komise pro státní závěrečné zkoušky v bakalářských a magisterských oborech FI MU
 • Člen komise pro státní závěrečné zkoušky v bakalářských oborech FIT VUT v Brně
 • Člen komise pro státní závěrečné zkoušky v bakalářských oborech EkF VŠB-TU v Ostravě
 • Člen komise pro doktorské státní závěrečné zkoušky na FEI VŠB-TU v Ostravě
Vědeckovýzkumná činnost
 • Web 2.0: Trendy soudobých webových technologií a jejich využití v elektronické podpoře výuky, architektury adaptivních a personalizovaných systémů elektronické podpory výuky. Social software.
 • Softwarové architektury: architektury rozsáhlých systémů, SOA, vývojová prostředí
 • Personalizace semistrukturovaných dat: návrh a implementace modelů a systémů pro personalizované zpracování a prezentaci semistrukturovaných dat. Intenzionální a multidimenzionální modely semistrukturovaných dat.
 • Transformace semistrukturovaných dat: metodika volby adekvátních technologií, návrhu datových modelů a algoritmů pro efektivní provádění transformací semistrukturovaných dat a jejich implementace; aplikace v oblasti intenzivní práce s distribuovanými, dokumentově orientovanými daty.
 • Metadata a sémantický web: metadatové standardy a aplikace se zaměřením na metadata popisující semistrukturované a heterogenní datové zdroje.
Akademické stáže
 • 2007: semestrální stáž na Universität Wien, Fakultät für Informatik - přednášková a vědeckovýzkumná činnost
 • 1997: měsíční pobyt na Technische Universität Wien, A
 • 1996: měsíční pobyt na Herder Institut, Leipzig, D
 • 1993: semestrální pobyt na Hogeschool voor Economie en Management, Utrecht, NL
Univerzitní aktivity
 • od 2004 do 2007: člen Vědecké rady FI MU
 • od 2004: proděkan FI pro celoživotní vzdělávání
 • 2000 - 2004: Členství v Akademickém senátu MU, od roku 2002 předseda Ekonomické komise
 • 2000 - 2004: Členství v Akademickém senátu Fakulty informatiky
Mimouniverzitní aktivity
 • od 2007: člen Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
 • Člen Krajského výboru Matematické olympiády, zodp. za kategorii P
 • 2007: člen přípravné skupiny Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia při VÚP v Praze
 • do 2007: Česká informatická společnost - Moravská pobočka
 • do 2003: Člen Koordinační rady Programu I Státní informační politiky ve vzdělávání
 • do 2004: Člen Ústředního výboru Matematické olympiády
 • do 2002: Člen redakční rady časopisu CONNECT!
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2008: zvaný přednášející pro Arbeitskreis Didaktik der Informatik, Österreichische Computer Gesellschaft (březen)
 • od 2007: Programme Committee Member of the "I-KNOW" International Conference on Knowledge Management
 • od 2007: Člen mezinárodního řídicího výboru a programového výboru mezinárodní konference "POŠKOLE"
 • od 2007: Člen programového výboru mezinárodní konference "Information and Communication Technology in Education" (ICTE)
 • 2007: zvaný přednášející na mezinárodní konferenci ICTE
 • 2007: zvaný přednášející na Joint Working Conference iTET 2007
 • 2007: vedení zvaného workshopu na mezinárodní konferenci POŠKOLE 2007
 • 2007: Člen programového výboru konference "Celoživotní vzdělávání učitelů"
 • 2007: Člen programového výboru mezinárodní konference "Problematika akreditace E-learningových programů"
 • od 2006: Člen Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Ostravské univezity
 • 2006: Člen programového výboru "The IEEE 20th International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA)"
 • 2005, 2006: Programme Committee Member of the "Enviroinfo" Intl. Conference - German Society for Informatics
 • od 2005: Programme Committee Member of the "I-KNOW" Special Track on Knowledge Sharing in Research in Highwer Education
 • od 2005: Předseda programového výboru konference SCO
 • 2005: Člen programového výboru mezinárodní konference "EMTECH"
 • do roku 2005: Člen organizačního výboru národní konference "DATAKON"
 • od 2001: Člen programového výboru národní konference "Tvorba softwaru"
 • od 2000: Člen předsednictva České asociace distančního univerzitního vzdělávání (ČADUV)
Vybrané publikace
 • STEINBRING, Marc, Renate MOTSCHNIG a Tomáš PITNER. A multidimensional model of web-induced flexibility in organisations. Global Journal of Flexible Systems Management, Heidelberg: Springer, 2013, roč. 14, č. 1, s. 57-65. ISSN 0972-2696. doi:10.1007/s40171-013-0031-z. URL info
 • ŠKRABÁLEK, Jaroslav, Petr KUNC a Tomáš PITNER. Inner Architecture of a Social Networking System. In SOFSEM 2012: THEORY AND PRACTICE OF COMPUTER SCIENCE. Heidelberg: Springer, 2012. s. 530-541, 12 s. ISBN 978-3-642-27659-0. doi:10.1007/978-3-642-27660-6_43. Plný text příspěvku ve sborníku info
 • PITNER, Tomáš. Surveillance and Monitoring Systems Based on Complex Event Processing. In 15th International Conference on Business Information Systems. 2012. Surveillance and monitoring systems are recently widely used to monitor the operation of various objects, ranging from a single computer or other device to large infrastructures such as enterprise-size computer networks or modern buildings. info
 • PITNER, Tomáš, Dalia KRIKSCIUNIENE a Virgilijus SAKALAUSKAS. Tracking customer portrait by unsupervised classification techniques. Transformations in Business & Economics. Kaunas Faculty of Humanitie, Vilnius, Litva: Vilnius University, 2012, roč. 11, č. 3, s. 167-189. ISSN 1648-4460. URL info
 • PITNER, Tomáš a Renate MOTSCHNIG. Hodnocení ve výuce zaměřené na člověka. In Přístupy k evaluaci eLearningu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 143-161, 19 s. 1. ISBN 978-80-7464-121-3. info
 • DERNTL, Michael, Thorsten HAMPEL, Renate MOTSCHNIG-PITRIK a Tomáš PITNER. Inclusive social tagging and its support in Web 2.0 services. Computers in Human Behavior, Elsevier, 2011, roč. 27, č. 4, s. 1460-1466. ISSN 0747-5632. doi:10.1016/j.chb.2010.09.014. URL info
 • IVANOVIČ, Mirjana a Tomáš PITNER. Technology-enhanced learning for Java programming: Duo cum faciunt idem, non est idem. ACM Inroads, New York, NY, USA: ACM, 2011, roč. 2, č. 1, s. 55-63. ISSN 2153-2184. doi:10.1145/1929887.1929906. info
 • GREGAR, Tomáš, Radka POSPÍŠILOVÁ a Tomáš PITNER. DEEP THOUGHT Web based System for Managing and Presentation of Research and Student Projects. In CSEDU 2009 - Proceedings of the first International Conference on Computer Supported Education. Lisboa, Portugal: INSTICC - Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Comunication, 2009. s. 443-447, 5 s. ISBN 978-989-8111-82-1. URL info
 • PITNER, Tomáš a Jaroslav ŠKRABÁLEK. Nové přístupy k výuce předmětů softwarového vývoje. In Tvorba Softwaru 2009. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2009. 161 s. ISBN 978-80-248-2012-5. info
 • DRÁŠIL, Pavel a Tomáš PITNER. Building Complex Systems on Top of Web 2.0. In Proceedings of the 4th International Conference on Software and Data Technologies (vol 2). Sofia: INSTICC Press, 2009. s. 179-182, 4 s. ISBN 978-989-674-010-8. info
 • MOTSCHNIG, Renate a Tomáš PITNER. Promoting a Humanistic Perspective of Creativity by Interpersonal Qualities and Web-Based Tools. In Visioning and Engineering the Knowledge Society. A Web Science Perspective. 1. vyd. Berlin / Heidelberg: Springer Verlag, 2009. s. 1-12, 12 s. ISBN 978-3-642-04753-4. doi:10.1007/978-3-642-04754-1_1. info
 • PITNER, Tomáš a Pavel PEŠAT. Informatik in Tschechischen Schulen im Rahmen aktueller Bildungsreform. In Treffen des Arbeitskreises Didaktik der Informatik. 2008. info
 • SCHULTE, Jonas, Tomáš PITNER, Thorsten HAMPEL a Marc STEINBRING. Web 2.0 Mashups for Contextualization, Flexibility, Pragmatism, and Robustness. In Proceedings of the 10th International Conference on Enterprise Information Systems - ICEIS 2008. Barcelona: INSTICC, 2008. s. 160-167, 8 s. ISBN 978-989-8111-48-7. info
 • PITNER, Tomáš, Renate MOTSCHNIG, Hampel THORSTEN a Michael DERNTL. Inclusive Social Tagging: A Paradigm for Tagging-Services in the Knowledge Society. In 1st World Summit on the Knowledge Society. 1. vyd. Heidelberg: Springer, 2008. s. 1-10, 10 s. ISBN 978-3-540-87780-6. info
 • PITNER, Tomáš, Renate MOTSCHNIG, Michael DERNTL a Thorsten HAMPEL. Social Tagging und Inclusive Universal Access. In Good Tags, Bad Tags. 1. vyd. Münster: Waxmann Verlag GmbH, 2008. s. 51-62, 12 s. Medien in der Wissenschaften; Band 47. ISBN 978-3-8309-2039-7. info
 • PITNER, Tomáš. Web 2.0 ve vzdělávání. 2007. info
 • PITNER, Tomáš, Michael DERNTL, Thorsten HAMPEL a Renate MOTSCHNIG. Web 2.0 as Platform for Inclusive Universal Access in Cooperative Learning and Knowledge Sharing. Journal of Universal Computer Science, Graz, Austria: Know-Center, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 49-56. ISSN 0948-695X. info
 • PITNER, Tomáš a Sylvester IVANAJ. E-learning 2.0 Adaptive and Intelligent Applications. In The iTET 2007 Joint Working Conference. 1. vyd. Praha: ETIC Prague, o.p.s., 2007. s. 94-111, 18 s. ISBN 978-80-254-0391-4. info
 • HAMPEL, Thorsten, Tomáš PITNER a Marc STEINBRING. Virtuelle Gemeinschaften - die Qualität des Neuen Web - eine Taxonomie. In Workshop GeNeMe 07. 1. vyd. Dresden, Germany: TUDpress, 2007. s. 27-38, 12 s. ISBN 978-3-940046-36-9. info
 • PITNER, Tomáš a Jaroslav PELIKÁN. Support of Lifelong Learning of Teachers at the Faculty of Informatics, Masaryk University. In Sborník konference Celoživotní vzdělávání učitelů. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 85-89, 4 s. ISBN 978-80-7368-295-8. info
 • PITNER, Tomáš. Web 2.0 - příklady, technologie a problémy. In Sborník konference Tvorba software. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 164-171, 8 s. ISBN 978-80-248-1427-8. info
 • THÉVENOT, Jacques, Laurent SCHUMACHER, Geoffrey MICHE, Nathalie DAGORN, Tomáš PITNER, Luc VANDENABEELE a Hervé RIZZI. The challenge of integrating open-source and proprietary applications as part of a European-funded pilot project. In Proceedings of the 12th Conference of the Association Information and Management (AIM). 1. vyd. Lausanne, Switzerland: Association Information and Management (AIM), 2007. s. 1-11, 11 s. info
 • DRÁŠIL, Pavel a Tomáš PITNER. Platforma pro pesonalizaci standardizovaných výukových materiálů. In SCO 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 33-38, 6 s. ISBN 80-210-3923-X. info
 • RÁČEK, Jaroslav, Jiří HŘEBÍČEK a Tomáš PITNER. Process Analysis of Environmental Reporting. In Proceedings of the iEMSs Third Biennial Meeting "Summit on nvironmental Modelling and Software". Burlington: International Environmental Modelling and Software Society, 2006. s. 320-324. ISBN 1-4243-0852-6. info
 • PITNER, Tomáš, Jaroslav RÁČEK, Laurent SCHUMACHER a Geoffrey MICHE. A Framework to Enable Enriched Training Experience. In Proceedings of the ICL Conference. 1. vyd. Villach, Austria: Kassel University Press, 2006. s. 1-4, 4 s. ISBN 3-89958-195-4. info
 • PITNER, Tomáš a Pavel DRÁŠIL. An E-learning 2.0 Environment - Principles, Technology and Prototype. Journal of Universal Computer Science, Graz: Graz University of Technology, 2006, roč. 2006, I-KNOW, s. 543-550. ISSN 0948-6968. info
 • PITNER, Tomáš. Testování aplikací na platformě Java EE. In Sborník konference Tvorba softwaru 2006. Ostrava: VŠB-TU, 2006. s. 182-189, 8 s. ISBN 80-248-1082-4. info
 • PITNER, Tomáš a Pavel DRÁŠIL. E-learning 2.0: Methodology, Technology, and Solutions. In Proceedings of the International Conference ICT in Education. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 165-169, 4 s. ISBN 80-7368-199-4. info
 • SMRŽ, Pavel, Tomáš PITNER a Tomáš GREGAR. Technologie zpracování přirozeného jazyka pro elektronickou podporu výuky. In Sborník konference Informatika XVI. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2005. s. 168-175. ISBN 80-7302-083-1. info
 • HŘEBÍČEK, Jiří, Tomáš PITNER a Jaroslav RÁČEK. Analysis of Environmental Information Management in Czech Republic. In 6th International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS'05). Sesimbra, Portugal: International Federation for Information Processing, 2005. s. 120-127, 8 s. ISBN 3-901882-21-9. info
 • PITNER, Tomáš a Petr ADÁMEK. Improving Document Reusability with Adaptive XML Inclusions. In XTech 2005 Proceedings. 1. vyd. Alexandria, Virginia, USA: Idealliance, 2005. s. 1-15, 15 s. URL info
 • DRÁŠIL, Pavel a Tomáš PITNER. Standardy v procesech elektronicky podporované výuky. In Konference BELCOM '05. Praha: Neuveden, 2005. s. 26. ISBN 80-01-03203-5. info
 • PITNER, Tomáš a Jaroslav RÁČEK. Blended Learning: Concepts and Frameworks and Tools for Environmental Education. In EnviroInfo 2005 - Networking Environmental Information. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 809-812, 4 s. ISBN 80-210-3780-6. info
 • PITNER, Tomáš a Jaroslav RÁČEK. Blended Learning: Concepts and Frameworks and Tools. In Information and Communication Technology in Education. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava, 2005. s. 189-192, 4 s. ISBN 80-7368-081-5. info
 • HŘEBÍČEK, Jiří, Tomáš PITNER a Jaroslav RÁČEK. Development of National Environmental Reporting System. In 19. International Conference Informatics for Environmental Protection EnviroInfo 2005 - Networking Environmental Information. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 718-723, 6 s. ISBN 80-210-3780-6. info
 • HŘEBÍČEK, Jiří, Tomáš PITNER a Jaroslav RÁČEK. Environmental Information Management and Reporting in the Czech Republic. In World Forum of Information Society. Tunis: The International Research Foundation for development, 2005. s. 115-119, 5 s. info
 • PITNER, Tomáš a Jaroslav RÁČEK. Ilias and its integration with the university information system. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, 2004. s. 293-296. ISBN 80-7042-993-3. info
 • SMRŽ, Pavel a Tomáš PITNER. Sémantický web a jeho technologie (3). Zpravodaj ÚVT MU, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, roč. 2004, č. 5, s. 14-16. ISSN 1212-0901. URL info
 • PITNER, Tomáš, Pavel SMRŽ a Jiří VERNER. Adaptace a integrace open-source LMS a Informačního systému Masarykovy univerzity v Brně. In Sborník. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2004. s. 21-28. ISBN 81-01-03167-5. info
 • PITNER, Tomáš. Adaptive XML Inclusions for the Effective Support of Hybrid Learning. Journal of Universal Computer Science, Graz, Austria: Know-Center Graz, JOANNEUM RESEARCH, TU Graz, 2004, roč. 2004, I-KNOW, s. 600-608. ISSN 0948-695X. info
 • HŘEBÍČEK, Jiří, Tomáš PITNER a Jaroslav RÁČEK. Analýza a návrh environmentálních datových modelů a vnějších rozhraní JISŽP kompatibilních s EU - Roční zpráva o průběhu řešení projektu v roce 2004. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 219 s. Výzkumná zpráva za rok 2004. info
 • BAŽANT, Ivo, Pavel DRÁŠIL, Tomáš PITNER a Boris ŠIMÁK. Relevantní standardy v oblasti e-Learningu. Praha: CESNET z.s.p.o., 2004. 17 s. 24/2004. URL info
 • PITNER, Tomáš, Jiří HŘEBÍČEK a Vladimír BENKO. Standardization of Environmental Data and Information Management in the Czech and Slovak Republic. In The Information Society and Enlargement of the European Union. Marburg: Metropolis-Verlag, 2003. s. 117-124. ISBN 3-89518-440-3. info
 • PITNER, Tomáš. Lightweight Personalization of XML E-learning Materials. In Proceedings of the Berliner XML Tage Conference. 1. vyd. Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin, 2003. s. 361-369. ISBN 3-88579-116-1. info
 • HŘEBÍČEK, Jiří, Tomáš PITNER a Jaroslav RÁČEK. Analýza a návrh environmentálních datových model a vnějších rozhraní JISŽP kompatibilních s EU - Roční zpráva o průběhu řešení projektu v roce 2003. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 361 s. Výzkumná zpráva 2003. info
 • PITNER, Tomáš. Building Complex XSLT Applications. In Proceedings of the IADIS International Conference WWW/Internet 2002. 1. vyd. Lisboa, Portugal: IADIS, 2002. s. 689-692. ISBN 972-9027-53-6. info
 • PITNER, Tomáš a Jiří HŘEBÍČEK. Budování národní metadatové infrastruktury. In Sborník databázové konference DATAKON 2002. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 293-302. ISBN 80-210-2958-7. info
 • PITNER, Tomáš. Java začínáme programovat : podrobný průvodce začínajícího uživatele. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. 222 s. Podrobný průvodce začínajícího uživatele. ISBN 80-247-0295-9. info
 • PITNER, Tomáš. Transformace XML dat: standardy, nástroje, metodika, optimalizace. In Proceedings of the Annual Database Conference. 1. vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2001. s. 285-294. DATAKON. ISBN 80-227-1597-2. info
 • PITNER, Tomáš. Environmentální vzdělávání na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně. In Informační společnost a životní prostředí. 1. vyd. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2001. s. 51. ISBN 80-86433-07-2. info
 • HŘEBÍČEK, Jiří, Tomáš PITNER a Jaroslav RÁČEK. Informační systém pro nakládání s odpady - Odpadový server České republiky. In Tvorba softwaru 99. Ostrava: VŠB - TU v Ostravě, 1999. 8 s. ISBN 80-85988-39-9. info
 • HŘEBÍČEK, Jiří a Tomáš PITNER. Analysis of information systems for environmental performance evaluation. Acta Universitatis Mendelianae Bruenesis, Brno: MZLU Brno, 1998, XLVI, č. 2, s. 45-56. ISSN 0524-7446. info

17. 4. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info