Budova FSS, Joštova 10, Hlavní budova

Fakulta sociálních studií


Adresa: Joštova 218/10, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1911
e-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 278 135
Pedagogičtí pracovníci: 152 52
Profesoři: 17 1
Docenti: 40 10
Odborní asistenti: 79 34
Asistenti: 1 0
Lektoři: 7 2
Vědeckovýzkumní pracovníci: 8 5
Odborní a techničtí pracovníci: 74 38
Ostatní zaměstnanci: 52 45
Celkový počet externích pracovníků: 44 22
Celkový počet vyučujících: 458 193
zaměstnanců: 187 71
studentů: 83 37
externistů: 188 85
Celkový počet studentů: 2811 1783
bakalářské studijní programy: 1586 973
z toho v kombinované formě: 26 19
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1031 707
z toho v kombinované formě: 183 170
doktorské studijní programy: 194 103
z toho v kombinované formě: 30 18

platné ke dni 25. 1. 2020