Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 342 180
Pedagogičtí pracovníci: 176 71
Profesoři: 19 0
Docenti: 49 19
Odborní asistenti: 82 40
Asistenti: 7 4
Lektoři: 14 4
Odborní a techničtí pracovníci: 107 59
Ostatní zaměstnanci: 59 50
Celkový počet externích pracovníků: 197 104
Celkový počet vyučujících: 387 160
zaměstnanců: 250 107
externistů: 168 67
Celkový počet studentů: 3511 2272
bakalářské studijní programy: 2081 1292
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1257 882
z toho v kombinované formě: 225 206
doktorské studijní programy: 173 98
z toho v kombinované formě: 22 16

platné ke dni 26. 9. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info