Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 298 148
Pedagogičtí pracovníci: 159 57
Profesoři: 17 0
Docenti: 41 12
Odborní asistenti: 82 35
Asistenti: 1 0
Lektoři: 14 7
Vědeckovýzkumní pracovníci: 4 3
Odborní a techničtí pracovníci: 82 41
Ostatní zaměstnanci: 57 50
Celkový počet externích pracovníků: 60 28
Celkový počet vyučujících: 443 177
zaměstnanců: 194 76
studentů: 66 25
externistů: 183 76
Celkový počet studentů: 3005 1937
bakalářské studijní programy: 1658 1046
z toho v kombinované formě: 17 13
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1153 797
z toho v kombinované formě: 205 182
doktorské studijní programy: 194 94
z toho v kombinované formě: 27 15

platné ke dni 24. 1. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info