Budova FSS, Joštova 10, Hlavní budova

Fakulta sociálních studií


Adresa: Joštova 218/10, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1911
e-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 288 142
Pedagogičtí pracovníci: 154 54
Profesoři: 17 1
Docenti: 40 10
Odborní asistenti: 79 34
Asistenti: 1 0
Lektoři: 9 4
Vědeckovýzkumní pracovníci: 8 5
Odborní a techničtí pracovníci: 80 41
Ostatní zaměstnanci: 54 47
Celkový počet externích pracovníků: 110 47
Celkový počet vyučujících: 424 168
zaměstnanců: 188 72
studentů: 67 27
externistů: 169 69
Celkový počet studentů: 2667 1705
bakalářské studijní programy: 1451 891
z toho v kombinované formě: 22 15
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1017 716
z toho v kombinované formě: 182 168
doktorské studijní programy: 199 98
z toho v kombinované formě: 34 20

platné ke dni 28. 3. 2020