Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 300 148
Pedagogičtí pracovníci: 159 57
Profesoři: 17 0
Docenti: 44 13
Odborní asistenti: 80 35
Asistenti: 1 0
Lektoři: 13 6
Vědeckovýzkumní pracovníci: 4 3
Odborní a techničtí pracovníci: 83 40
Ostatní zaměstnanci: 58 51
Celkový počet externích pracovníků: 265 144
Celkový počet vyučujících: 425 166
zaměstnanců: 200 81
studentů: 57 21
externistů: 168 64
Celkový počet studentů: 2838 1829
bakalářské studijní programy: 1503 934
z toho v kombinované formě: 9 6
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1138 795
z toho v kombinované formě: 240 213
doktorské studijní programy: 197 100
z toho v kombinované formě: 23 14

platné ke dni 20. 4. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info