Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 318 164
Pedagogičtí pracovníci: 167 61
Profesoři: 17 0
Docenti: 49 15
Odborní asistenti: 78 36
Asistenti: 6 2
Lektoři: 13 5
Vědeckovýzkumní pracovníci: 4 3
Odborní a techničtí pracovníci: 95 54
Ostatní zaměstnanci: 56 49
Celkový počet externích pracovníků: 111 77
Celkový počet vyučujících: 452 176
zaměstnanců: 208 86
studentů: 67 23
externistů: 177 67
Celkový počet studentů: 3139 2046
bakalářské studijní programy: 1745 1094
z toho v kombinované formě: 4 3
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1209 856
z toho v kombinované formě: 257 238
doktorské studijní programy: 185 96
z toho v kombinované formě: 20 12

platné ke dni 22. 1. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info