Budova FSS, Joštova 10, Hlavní budova

Fakulta sociálních studií


Adresa: Joštova 218/10, 602 00 Brno
Telefon: 549 49 1911
E-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 289 142
Pedagogičtí pracovníci: 151 50
Profesoři: 17 1
Docenti: 39 10
Odborní asistenti: 79 33
Asistenti: 1 0
Lektoři: 7 2
Vědeckovýzkumní pracovníci: 8 4
Odborní a techničtí pracovníci: 81 43
Ostatní zaměstnanci: 58 49
Celkový počet externích pracovníků: 184 102
Celkový počet vyučujících: 455 191
zaměstnanců: 192 74
studentů: 77 34
externistů: 186 83
Celkový počet studentů: 2954 1909
bakalářské studijní programy: 1661 1027
z toho v kombinované formě: 30 22
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1092 774
z toho v kombinované formě: 206 191
doktorské studijní programy: 201 108
z toho v kombinované formě: 28 17

platné ke dni 15. 10. 2019