Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 314 157
Pedagogičtí pracovníci: 161 58
Profesoři: 17 0
Docenti: 45 14
Odborní asistenti: 81 35
Asistenti: 2 1
Lektoři: 12 5
Vědeckovýzkumní pracovníci: 4 3
Odborní a techničtí pracovníci: 96 49
Ostatní zaměstnanci: 57 50
Celkový počet externích pracovníků: 310 188
Celkový počet vyučujících: 443 173
zaměstnanců: 205 82
studentů: 64 26
externistů: 174 65
Celkový počet studentů: 3325 2190
bakalářské studijní programy: 1841 1154
z toho v kombinované formě: 5 3
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1289 935
z toho v kombinované formě: 299 271
doktorské studijní programy: 195 101
z toho v kombinované formě: 21 13

platné ke dni 25. 9. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info