Budova FSS, Joštova 10, Hlavní budova

Fakulta sociálních studií


Adresa: Joštova 218/10, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1911
e-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 306 149
Pedagogičtí pracovníci: 154 52
Profesoři: 17 0
Docenti: 39 10
Odborní asistenti: 82 33
Asistenti: 1 0
Lektoři: 8 4
Vědeckovýzkumní pracovníci: 7 5
Odborní a techničtí pracovníci: 94 46
Ostatní zaměstnanci: 58 51
Celkový počet externích pracovníků: 182 100
Celkový počet vyučujících: 440 176
zaměstnanců: 195 74
studentů: 47 13
externistů: 198 89
Celkový počet studentů: 3048 1990
bakalářské studijní programy: 1671 1059
z toho v kombinované formě: 14 11
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1180 834
z toho v kombinované formě: 235 211
doktorské studijní programy: 197 97
z toho v kombinované formě: 28 16

platné ke dni 29. 10. 2020