Budova FSS, Joštova 10, Hlavní budova

Fakulta sociálních studií


Adresa: Joštova 218/10, 602 00 Brno
Telefon: 549 49 1911
E-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 292 146
Pedagogičtí pracovníci: 155 54
Profesoři: 17 1
Docenti: 41 11
Odborní asistenti: 82 36
Asistenti: 1 0
Lektoři: 7 2
Vědeckovýzkumní pracovníci: 7 4
Odborní a techničtí pracovníci: 81 43
Ostatní zaměstnanci: 57 49
Celkový počet externích pracovníků: 226 125
Celkový počet vyučujících: 450 188
zaměstnanců: 195 77
studentů: 73 31
externistů: 182 80
Celkový počet studentů: 2863 1850
bakalářské studijní programy: 1630 1010
z toho v kombinované formě: 29 21
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1036 735
z toho v kombinované formě: 189 176
doktorské studijní programy: 197 105
z toho v kombinované formě: 29 18

platné ke dni 10. 12. 2019