Budova FSS, Joštova 10, Hlavní budova

Fakulta sociálních studií


Adresa: Joštova 218/10, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1911
e-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 301 146
Pedagogičtí pracovníci: 156 54
Profesoři: 18 1
Docenti: 39 10
Odborní asistenti: 81 34
Asistenti: 1 0
Lektoři: 9 4
Vědeckovýzkumní pracovníci: 8 5
Odborní a techničtí pracovníci: 88 42
Ostatní zaměstnanci: 57 50
Celkový počet externích pracovníků: 96 57
Celkový počet vyučujících: 420 163
zaměstnanců: 189 72
studentů: 64 23
externistů: 167 68
Celkový počet studentů: 2479 1571
bakalářské studijní programy: 1308 824
z toho v kombinované formě: 17 12
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 980 653
z toho v kombinované formě: 143 131
doktorské studijní programy: 191 94
z toho v kombinované formě: 30 18

platné ke dni 15. 8. 2020