Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 336 177
Pedagogičtí pracovníci: 176 69
Profesoři: 17 0
Docenti: 49 16
Odborní asistenti: 83 39
Asistenti: 8 4
Lektoři: 14 6
Vědeckovýzkumní pracovníci: 5 4
Odborní a techničtí pracovníci: 102 58
Ostatní zaměstnanci: 58 50
Celkový počet externích pracovníků: 311 183
Celkový počet vyučujících: 428 170
zaměstnanců: 216 91
studentů: 47 19
externistů: 165 60
Celkový počet studentů: 3367 2209
bakalářské studijní programy: 1964 1250
z toho v kombinované formě: 1 1
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1238 871
z toho v kombinované formě: 245 219
doktorské studijní programy: 165 88
z toho v kombinované formě: 19 12

platné ke dni 26. 9. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info